Afdeling

Oosterscheldekering

De provinciale afdeling Zeeland bestaat uit de Statenfractie (voor het politiek inhoudelijke werk) en het Provinciaal Bestuur (voor de ondersteunende activiteiten).
GroenLinks Zeeland is een actieve provinciale afdeling met bijna 300 leden. In Provinciale Staten van Zeeland heeft GroenLinks momenteel één zetel.

Op de pagina mensen vindt u de contactgegevens.

De Statenfractie vergadert minimaal een keer per maand, meestal op de maandag voorafgaand aan de Statenvergadering.

Het Provinciaal Bestuur organiseert een paar keer per jaar een ledenvergadering en soms wordt daaraan een activiteit gekoppeld, zoals een werkbezoek of een wandeling.

Actief

Als je actief wilt worden voor GroenLinks, ben je natuurlijk van harte welkom! We zijn een kleine club waarin naast het politieke gebeuren de gemoedelijkheid voorop staat.