Lunchsymposium Van eigen kracht naar samenkracht - deel II

In november 2013 organiseerde GroenLinks Zeeland een symposium over de mogelijke effecten van de ingrepen in het sociaal domein voor de mensen in Zeeland en de betrokken organisaties. Na afloop werd  gevraagd om een vervolg. GroenLinks Zeeland voldoet graag aan dat verzoek, opnieuw m.m.v. TWEEDE KAMERLID LINDA VOORTMAN en sprekers uit de Zeeuwse praktijk.

Lunchsymposium VAN EIGEN KRACHT NAAR SAMENKRACHT – deel II
ZEEUWSE ZORG KLAAR VOOR ALLE VERANDERINGEN IN 2015?

Op 1 januari 2015 wordt van alle gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties verwacht dat ze klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg, de uitgebreide Wmo, onderdelen van passend onderwijs en de Participatiewet.

Opnieuw laten Tweede Kamerlid Linda Voortman en sprekers uit de Zeeuwse praktijk van zich horen. Wethouders, directeuren, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten/gebruikers, afkomstig uit diverse politieke partijen en maatschappelijke geledingen, van Schouwen-Duiveland tot Zeeuws-Vlaanderen, werken mee aan dit symposium.

Wat is er al gedaan? Hoe zien de hulpverleningstrajecten er straks uit? Wat gebeurt er provinciaal en wat regionaal of lokaal? In hoeverre worden zaken op elkaar afgestemd? Bij wie moet u zijn en wat moet er nog gedaan worden?

PROGRAMMA & SPREKERS [indeling en sprekers onder voorbehoud]

 • 11:45   INLOOP met broodjes & koffie/thee
 • 12:15   OPENING door dagvoorzitter Adrie van ’t Westeinde
              [vm. weth./raadslid Middelburg]
 • 12:30   WMO Sprekers: Saskia Szarafinski [wethouder in Middelburg] en
              Puck Kögeler [Wmo-raad Middelburg]
 • 13:00   PARTICIPATIE Sprekers: Jos Rijk [dir. De Zuidhoek] en
              Krijn Hamelink [regioman. MEE Zeeland]
 • 13:30   pauze met koffie/thee
 • 13:45   PASSEND ONDERWIJS Spreker: Hendrik-Jan van Arenthals
              [bestuurder St. OVO Walcheren en rector]
              en Jochum de Kort [docent praktijkschool Het Bolwerk / voorzitter OPR]
 • 14:15   JEUGDZORG Spreker: Jo-Annes de Bat [wethouder in Goes]
              en Petroesjka Sterk [jeugdwelzijnswerker]
 • 14:45   pauze met koffie/thee/frisdrank
 • 15:00   OVERZICHT Waar staan we nu?
              Spreker: Cees Liefting [wethouder in Terneuzen]
 • 15:15   FORUMDISCUSSIE
 • 15:45   AFSLUITING

Bent u geïnteresseerd? Iedereen – professionals, bestuurders, gebruikers - kan zich nu aanmelden voor dit symposium. Alle domeinen komen aan bod. Denk mee; kom met uw vragen/meningen en suggesties: welkom! Aarzel niet, schrijf nu in. Deelname op volgorde van inschrijving en vol = vol.

PRAKTISCHE INFO:
Bereikbaarheid locatie: goed bereikbaar met OV | parkeren bij De Mythe [300m / gebied rond de locatie alleen voor vergunninghouders]
Aanmelden: vul het formulier in.

Locatie

Zuidwester
Rommerswalestraat 1
4461 ET Goes
Nederland