Zeggenschap, hoe doe je dat?

Zeggenschap - hoe doe je dat? Werken aan nieuwe democratie.

Op dit moment (voorjaar 2016) voert GroenLinks een partijbrede discussie over nieuwe democratie en zeggenschap. Hoe kunnen mensen meebeslissen en meedoen? Wat is de rol van lokale initiatieven (energiecoöperaties, wijktuinen, zorg)? Wat zegt dat over de rol van ‘de politiek’? En wat betekent dat voor de opvattingen van GroenLinks over democratie?

 

Harmen Binnema, de inhoudelijke trekker van dit project, schreef een startdocument. Daarin vind je de focus van de discussie, de dilemma's daarbij waarover het gesprek zou moeten gaan en wat het doel van de discussie is, wat het GroenLinks op gaat leveren.

Partijbrede discussie in Zeeland

In Zeeland spitst deze discussie zich toe op de gemeenschappelijke regelingen en het (meer en meer) ontbreken van politieke controle.

Terugkoppeling en slotpublicatie

Een weerslag van de discussieopbrengsten en verwante invalshoeken komt uiteindelijk voor de partij beschikbaar in een slotpublicatie:

  • good en bad practices, ideeën en contacten die inspireren;
  • input voor de GroenLinks-visie op democratie in de eigen leefomgeving;
  • een verzameling game-changers: kleine beleidsveranderingen die een groot effect hebben als input voor (verkiezings)programma's gemeenteraad en voor landelijke en provinciale fracties.

Online bijdragen

Tijdens de looptijd van de discussies kun je ook een online bijdrage leveren. Je reactie is welkom via discussie@groenlinks.nl De reacties worden, samen met de uitkomst van bijeenkomsten, gebruikt als basis voor de slotpublicatie.

Hoe werkt het?

  • Je reactie heeft maximaal 300 woorden.
  • Je kunt zelf binnen het onderwerp een thema/discussiepunt kiezen of reageren op de geplaatste stukken.
  • De moderatoren lezen wekelijks alle reacties. Een aantal daarvan wordt op de site geplaatst.
  • Je ontvangt geen persoonlijk bericht en de moderatoren gaan niet in discussie over hun keuze.

Doe mee, kom ook; iedereen is van harte welkom! (dus ook niet-leden )

 

 

Locatie

De Goederenloods
Albert Plesmanweg 23
4462 GC Goes
Nederland