Foto: Carel Bruring

Dorith van Ewijk

commissielid/fractievolger en lijstopvolger

Ik kies voor natuur, rust en ruimte, welzijn van mens en dier, groene economie, natuurlijke energiebronnen en openbaar vervoer. Jij toch ook? Kies voor de toekomst, kies GroenLinks!

De kandidatencommissie over Dorith van Ewijk [Goes, 1955]

Heeft ruime politieke en bestuurlijke ervaring in de Zeeuwse politiek en beschikt over een groot en relevant netwerk. Dorith heeft oog voor politieke vraagstukken. Zij is in staat zich snel in te lezen met betrekking tot thema’s op provinciaal niveau. Ze zou zich graag inzetten voor meer betrokkenheid van de provincie bij vraagstukken van zorg, welzijn en samenleving. Haar meeste ervaring en affiniteit liggen op deze terreinen.

Dorith heeft ook heldere ideeën over de democratisering van semiofficiële overheidsorganen. Haar presentatie is gedegen en aansprekend. Ze heeft geen ambitie om lijsttrekker te worden, maar wil wel op andere vlakken verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld in de steunfractie. Haar motto: “Bij de mensen en inhoud blijven”.