Hans van Hage

commissielid/fractievolger en tweede lijstopvolger

Kies voor robuuste natuur, groene economie, schone werkgelegenheid en duurzame landbouw!

De kandidatencommissie over Hans van Hage [Biervliet,1963]:

Heeft politieke ervaring, ook in het waterschap, en is gemotiveerd om lijsttrekker te worden. Heeft een heldere agenda voor ogen wat betreft de zeven kerntaken van de provincie, met name wat betreft inzet op ecologie / duurzaamheid en vernieuwing; Hans is zeer ‘groen’ te noemen. Heeft een grote betrokkenheid met verduurzaming, o.m. door zijn eigen kwekerij.

Daarnaast heeft hij heldere ideeën over groene werkgelegenheid, “schoon werk”, zoals hij het noemt. Hans heeft goede communicatieve vaardigheden. Heeft een opvallend heldere en rustige presentatie. Kan privé en het politieke werk naar verwachting goed combineren. Wil accenten leggen op het vinden van nieuwe wegen, ook wat betreft het bereiken van politiek draagvlak en samenwerking met andere partijen en gremia. Hans is tot slot heel gedreven om een intensievere samenwerking en meer overleg te bewerkstelligen met GroenLinksers van de lokale afdelingen.