30 sept. bijeenkomst ‘De internationale betrokkenheid van GroenLinks: Vragen bij militaire interventies’

GroenLinks organiseert de komende jaren regionale/provinciale ledendebatten over belangrijke onderwerpen. Het eerste in de reeks vindt voor Zeeland plaats op dinsdag 30 september in Hotel Terminus in Goes (naast het NS-station) en gaat over militaire interventies. Inloop 19:00 uur, aanvang 19:15 uur en afronding circa 21:30 uur. Verderop het programma van deze bijeenkomst. Leden ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de week van 1 september.

Het gaat in de discussie niet om de actualiteit. In de uitnodiging schrijft voorzitter Rik Grashoff: "We voeren partijbrede discussies over thema's die van groot maatschappelijk belang zijn, relevantie hebben voor het GroenLinks-gedachtengoed en waarover binnen de partij brede behoefte is om met elkaar van gedachten te wisselen. Het onderwerp 'militaire interventies' hoort daar zeker bij."

We zien uit naar een levendig debat!

Opzet van deze bijeenkomst (nadrukkelijk alleen voor leden):

 • 19.00  Inloop
 • 19.15  Opening door Jasper Blom, directeur Bureau de Helling/projectleider
             Context, doel van de discussie: waarom zijn we hier bijeen?
 • 19.25  Interactieve openingsdiscussie rond dilemma’s
 • 19.55  Video: Politici, leden, en externe deskundigen aan het woord:
             Wat is het GL kerngevoel bij militaire interventies?
             Wat is onze common ground en  waar zitten de dilemma’s?
 • 20.15  Pauze
 • 20.30  Reflectie op openingsdiscussie en video
 • 21.10  Afsluiting door Partijbestuur:
             wat gaan we doen met de uitkomst van de discussie
             en hoe zullen we deze discussie in de toekomst voeren?
 • 21.20  Borrel

Aanmelding is (praktisch) gewenst, maar niet noodzakelijk: campagnezeeland@groenlinks.nl