8 September: Verkiezingstour door Zeeland

GroenLinks Zeeland organiseerde op zaterdag 8 september een verkiezingstour door Zeeland met Tweede Kamer-kandidaten Niels van den Berge en Carel Bruring - van Schouwen-Duiveland via Walcheren en de Bevelanden naar Zeeuws-Vlaanderen. GroenLinks wilde enkele actuele thema’s belichten en in contact komen met de mensen op straat. Dat is goed gelukt - zie de foto's!

Programma

10.00 – 11.00 uur Zierikzee
Uitreiken Groen Lintje Ton Schroer van Tons Mosterd, Deltastraat 6, Zierikzee (op SD “Groene Pluim” genoemd)

De Groene Pluim is een initiatief van GroenLinks Schouwen-Duiveland om aandacht te vestigen op personen op het eiland die een bijzondere bijdrage leveren aan een duurzame economie. Tons Mosterd doet dat door al 25 jaar een serie bijzondere typen mosterd te maken op basis van natuurzuivere ingrediënten, en dat consequent energiezuinig. Zo heeft hij 320 zonnepanelen op het dak van zijn bedrijf en distribueert hij producten met twee elektrische auto’s. Uit de genomineerden is hij daarom geselecteerd voor de Groene Pluim 2012. De Pluim zal op zaterdag 8 september uitgereikt worden door Niels van den Berge, Zeeuws kandidaat-kamerlid voor GroenLinks.

Aansluitend contact publiek, flyeren in de binnenstad van Zierikzee

11.45 – 12.45 uur Bibliotheek, Kanaalstraat 56-58, Oost-Souburg (Vlissingen)
Het basisonderwijs op Walcheren, discussie over de brede school en regioschool. De invoering van een brede school staat in de schijnwerpers in Oost-Souburg: wat is het nut van de brede school, en waar zou deze dan moeten komen? In de kleine kernen speelt het probleem van het verdwijnen van de school; samenwerken in een regioschool is een mogelijkheid, hoe gaat de politiek daar mee om?

Aansluitend contact publiek, flyeren, Karolinger markt

13.15 – 14.15 uur Goes
Whiteboard met stellingen van het publiek, beantwoording van stellingen.

15.00 -16.00 uur Terneuzen
Kop van Noord / Noordstraat: aanbieden manifest/plan m.b.t. verduurzaming bestaande woningvoorraad.
GroenLinks streeft naar samenwerking van politiek en groene ondernemers, voor verduurzaming en vitalisering van de bestaande woningvoorraad. Daartoe heeft GroenLinks een manifest opgesteld dat werd aangeboden aan de de heer Van Beveren van UNETO-VNI en de heer De Ruijsscher namens Bouwend Zeeland. [Zie ook: Initiatiefvoorstel vitalisering woningvoorraad.]

Aansluitend contact publiek, flyeren in de Noordstraat.

Meer informatie
Marten Wiersma, voorzitter GroenLinks Zeeland, telefoon 06 - 53 65 54 91

________________________________________

In de media:

PZC 8 september 2012: GroenLinks praat over plan voor brede school op Oranjeplein Oost-Souburg