Nieuws gefilterd op niets

Nieuwsbrief maart 2017

De nieuwsbrief van maart is uit! Met alles over de verkiezingen, het laatste nieuws uit de Statenvergadering, aandacht voor het klimaat, in actie voor de kust, en meer...
 

Klimaat in het Debat! Hoe verder?

Initiatiefnemers hebben er op social media met #KiesKlimaat hard aan gewerkt om van klimaat een volwaardig verkiezingsthema te maken. Daar is met veel vrienden wekenlang aan gewerkt, en uiteindelijk gezamenlijk een ijzersterke finale gecreëerd. Is het ze gelukt? Ja, het is ze gelukt!! Meerdere partijleiders hebben van klimaat een onderwerp gemaakt. Kijk maar, in deze 2-minuten klimaatcompilatie van het NOS-slotdebat! Ze vragen zich af: is dat genoeg? Nee, nu begint het pas... lees meer

Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij: niet met uitbreiding ruimte

ZLTO en Dierenbescherming vragen om voor het zgn. 'Beter Leven Keurmerk' planologische ruimte te bieden. De essentie van dit keurmerk is dat kippen meer ruimte per m2 krijgen en dat er sprake is van overdekte vrije uitloop. GS stellen voor dat uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte van 5.000m2 naar 7.500m2 per bedrijf mogelijk moet zijn. GroenLinks vindt dat de beoogde verduurzaming moet plaatsvinden binnen de bestaande ruimte, dus door het aantal dieren te verminderen. Het provinciaal beleid biedt nl. geen ruimte voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Bovendien schept dit een precedent. Lees hier het Statenvoorstel en verderop het standpunt van GroenLinks:

Lees verder

Uitkomsten onderzoek Veiligheidsregio Zeeland

Het onderzoek naar de stand van zaken van de interne organisatie van de VRZ is afgerond. Onderzoeksbureau Twynstra Gudde bracht op 30 januari jl. een vernietigend rapport uit. De conclusies liegen er niet om. Aanleiding voor de fractie van GroenLinks tot de volgende vragen (d.d. 1 febr. jl.). GS antwoorden o.a. dat 'de provincie verantwoordelijk is voor het financieel toezicht, maar geen formele rol heeft ten aanzien van de inhoud van het beleid van de gemeenschappelijke regeling'.

Lees verder