Nieuws gefilterd op niets

Een alomvattend Deltaplan

In Trouw van zaterdag 12 juli jl. pleit CDA voorman Pieter van Geel voor een alomvattend tweede Deltaplan. Dat is in meerdere opzichten een interessant gegeven van een partij die aan vele kabinetten heeft deelgenomen en dat vraagt om een reactie. Bij deze.

Reactie Mosselkwestie

Er wordt in de mosselkwestie nog steeds veel modder over en weer gegooid, maar het college van Gedeputeerde Staten heeft haar werk goed gedaan en dat verdient onze steun. De mosselsector is nu gebaat bij heldere acties en steun aan het college. Die steun krijgt het college van GroenLinks.

Vragen Nieuwe provinciale belasting

De discussie in het AO van deze week heeft ons verbaasd. Wij hebben de indruk gekregen dat er aan het Lodders-akkoord wordt geknaagd en de burger uiteindelijk de rekening gaat betalen c.q. een forse lastenverzwaring krijgt op termijn.

Voorstel Energiescan Abdijcomplex

Vanaf 2006 is Nederland verplicht de EU-richtlijn voor Energie Prestatie van gebouwen in te voeren. Elk gebouw in Nederland moet dan een Energiecertificaat hebben. De overheid mag hierbij natuurlijk niet achter blijven! Daarom dienen GroenLinks en de ChristenUnie een voorstel in om een energiescan van het Abdijcomplex te laten uitvoeren.