Nieuws gefilterd op niets

Persartikel n.a.v. aanbieding havenvisie in Antwerpen

Tijdens een bezoek aan de haven van Antwerpen overhandigde een delegatie van de politieke partijen Groen! en GroenLinks deze middag de visienota "Een groene New Deal voor het havenbeleid in de Schelde‐Rijndelta" aan gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx. Daarin pleiten de partijen voor een verbeterde samenwerking tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse zeehavens op vlak van milieubeleid

Lees verder

Visienota Havenbeleid in de Schelde-Rijndelta

In deze visienota reiken groenen elkaar de hand, over de landsgrenzen heen. Nederland en Vlaanderen delen veel problemen (verkeerscongestie, milieuvervuiling en een hoge belasting van de levenskwaliteit), maar zoeken te weinig samen naar oplossingen. In deze visienota formuleren Groen! Vlaanderen en Statenfractie GroenLinks Zeeland een kader voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame ontwikkeling van de havens in de Schelde-Rijndelta

Liever strand dan stranden

GroenLinks-visie op WCT: Vlissingen-Oost moet een complete haven worden, niet alleen geschikt voor de afhandeling van bulk- en stukgoed, maar straks ook voor containers. Zonder containers geen toekomst voor de haven en dus ook niet voor de regionale economie. Dat was tien jaar geleden het uitgangspunt. Nu zijn volgens GroenLinks de omstandigheden totaal anders. De energie kan beter worden gestoken in nieuwe kansen en ontwikkelingen in en om bestaande havens in de regio, dan blijven vasthouden aan de WCT. Een nieuwe MER-procedure is dan ook niet nodig en is verspilling van geld, tijd en menskracht. Lees meer over dit standpunt.