Nieuws gefilterd op niets

Statenvragen Waterschap

Al eerder vroeg de GroenLinks Statenfractie de begroting van het waterschap Zeeuwse Eilanden af te keuren. Om andere redenen tikt het college van Gedeputeerde Staten het waterschap nu op de vingers. De landbouw betaalt te weinig en de burgers te veel. Onze fractie wil dat het waterschap dat geld direct teruggeeft

Vragen Waterkwantiteitsbeheer

Ook milieuminister Winsemius wil het waterbeheer op nationaal niveau organiseren. De roep om afschaffing van de waterschappen begint ook in Den Haag door te klinken.

Daarom GroenLinks in Zeeland!

Lijsttrekker: Marten Wiersma

Met Marten Wiersma, coördinator van een Vlaams-Nederlandse natuurorganisatie, Leen Harpe, bestuurskundige en Gabriëlle van Dinteren, projectleider natuurcommunicatie, heeft GroenLinks veel politieke en maatschappelijke ervaring, inzet en deskundigheid in huis. Vriend en vijand vinden GroenLinks de meest creatieve én productieve fractie in de Zeeuwse Staten.

Lees verder

Zeeuws Havenbeleid een smartlap

Het Zeeuwse havenbeleid is geen klucht meer, het is een smartlap: "Toen wij naar Rotterdam vertrokken...". Immers, de samenwerking met Rotterdam zit ons nu danig in de weg. Hoe kwam dat eigenlijk? En waarom heeft Zeeland nu ruzie met én Rotterdam én Antwerpen?

Lees verder

GroenLinks Zeeland start een alternatieve bustour

De alternatieve bustour georganiseerd door GroenLinks-Zeeland kende een succesvolle start. Lijsttrekker Femke Halsema is op tournee door het land in een bus met een schone aardgasmotor. Maar omdat er in Zeeland nog geen aardgas getankt kan worden, vielen de Zeeuwse steden buiten de maximale actieradius van de bus van FEMKE ON TOUR. Door samenwerking van zes lokale GL-afdelingen en het provinciale GL-bestuur trekt er vanaf zaterdag een 9-persoonsbusje door de provincie om de doelstellingen van deze groene partij aan de kiezer duidelijk te maken