Nieuws gefilterd op niets

Waterschappen

De Waterschappen staan ter dicussie. In deze bijdrage kijken we wat aandachtiger naar het functioneren van de Waterschappen, en wat er zoal mis is.

Voorstel Waterschapsreglement

Op 15 februari 2008 zullen Provinciale Staten een besluit nemen over de nieuwe reglementen voor de waterschappen. GroenLinks zal het bijgevoegde voorstel indienen.

Vragen N57

Het tracébesluit van de N57 is inmiddels vervallen waardoor het Middelburgse deel bij de gemeentegrens in een weiland dreigt te eindigen. GroenLinks stelt de vraag: hoe nu verder?

Motie Ontpolderen

Bijgaand de motie m.b.t. de verdiepingen van de Westerschelde, ingediend tijdens de Statenvergadering van vrijdag 7 december 2007. Het betreft een pas op de plaats voor de uitvoering van de OS 2010. Het kan naar onze mening niet zo zijn, dat een onderdeel wordt uitgesteld en de rest doorgaat. Het is o.i. wenselijk, dat er nu eerst duidelijkheid ontstaat over de definitieve tekst van het verdrag.

Vragen Dividendbeleid Delta

Vragen naar aanleiding van de opmerkingen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, gepubliceerd in de PZC van 10 december jl.

Vragen mogelijk begin 4e verruiming Westerschelde

Bijgaand treft u onze vragen aan over een mogelijk begin van de 4e verruiming van de Westerschelde. De Vlakte van de Raan dient in onze ogen onaangetast te blijven. Het is bovendien niet passend om lopende de procedure van de 3e verruiming al een heimelijk begin te maken met de 4e.