Nieuws gefilterd op niets

regenboogprovincie Zeeland - de praktijk?

Op 8 juni 2018 is de motie, van o.a. GroenLinks, om Zeeland ook een regenboogprovincie te laten worden, aangenomen. Dat is mooi, maar we vinden dat dit meer moet zijn dan alleen maar een titel.

Daarom hebben we onlangs met de werkgroep LHBT Zeeland overlegd. Welke ideeën zijn er om hier concreet vorm aan te geven. Een eerste afstemming die zeker een vervolg zal krijgen. Bijgaand het verslag van die bijeenkomst.

Statiegeldalliantie provincie Zeeland -motie

GroenLinksZeeland, statenlid Gerwi Temmink, zal in de Statenvergadering van 21 september een motie indienen om als provincie aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. 50PLUS is daar ook voor, evenals PvdA en D66. Omroep Zeeland besteedde er ook aandacht aan.

 

Lees verder

Gezocht: Enthousiaste GroenLinks Statenleden!!

Gezocht: Enthousiaste GroenLinks Statenleden!  

20 Maart 2019 is het zo ver, dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. GroenLinks Zeeland is haar zoektocht naar geschikte kandidaten voor het Zeeuwse provinciewerk begonnen.

Op 2 juli jongstleden heeft de provinciale ledenvergadering een kandidatencommissie geïnstalleerd. Voorzitter van deze commissie is Dorith van Ewijk, secretaris is Leo Dalebout, algemeen lid is Aad Smaal.

Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres glzeelandps2019@gmail.com

Lees verder