Nieuws gefilterd op Bestuur

Brief aan Noord-Beveland over 'besluitvorming' raadsvoorstel Veerse Dam

In de raadsvergadering van Noord-Beveland van 24 november jl. werd voorgesteld in te stemmen met het voornemen van het college om met de Zeeuwse Lagune B.V. (…) de ‘Overeenkomst verplaatsing restaurant Vrouwe in den Polder’ aan te gaan. Dat neigt naar een vorm van delegatie die de wet niet kent. Voorzitter Leen Harpe reageert op deze gang van zaken met een brief aan de gemeenteraad:

Lees verder

Verzoek ingrijpen minister kustbebouwing Zeeland

Onderstaand de brief van het bestuur GroenLinks Zeeland over de kennelijk niet te stoppen kustbebouwing. Het GroenLinks-bestuur vraagt de minister gebruik te maken van haar bevoegdheid om in te grijpen, zodat aan de bebouwing een halt kan worden toegeroepen.

Lees verder

Inspraakreactie Zeeuwse Lagune

Namens GroenLinks Zeeland sprak Leen Harpe, voorzitter, op 24 november jl. in bij de gemeenteraad van Noord-Beveland. Hij gaf de visie op het plan Zeeuwse Lagune, in de ogen van GroenLinks een onzalig plan dat de natuur aantast: "onze deltanatuur is eenmalig en dat mag niet verkwanseld worden voor louter economisch gewin".
 

Lees verder

"Verdieping Wielingen groot risico voor Westerschelde"

Natuurorganisaties in de Coalitie Delta Natuurlijk hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen een nieuw plan van Zeeland Seaports. Zeeland Seaports is van plan om een ‘maatwerkgeul’ aan te leggen om de haven van Vlissingen nog beter bereikbaar te maken. Dit betekent dat er in de monding van de Westerschelde een gedeeltelijke verdieping van de Westerschelde plaatsvindt. Onacceptabel, vinden deze organisaties.

Lees verder