Nieuws gefilterd op Bestuur

Ledenvergadering: hersteld vertrouwen na Zembla

Tijdens de provinciale ledenvergadering van GroenLinks was er ruim aandacht voor de gang van zaken rond de Zembla-uitzending over Thermphos. Volgens voorzitter Leen van Leersum was de uitzending niet alleen een ramp voor Zeeland, maar ook voor GroenLinks in Zeeland. Nu we de gang van zaken hebben kunnen uitleggen, is er sprake van een substantiële bijstelling van het opgeroepen beeld

Lees verder

Balans opmaken

Over een paar maanden zijn er weer verkiezingen. Dan zal de balans worden opgemaakt, ook van de deelname van GROENLINKS in het dagelijks provinciebestuur. Heeft dat wat opgeleverd voor de Zeeuwse samenleving, voor de groene achterban? En wat vindt u daarvan? Wij hebben alvast een paar dingen op een rijtje gezet en zijn benieuwd naar uw reactie.

Lees verder

GS trekken gedoogbeschikking Thermphos in

Wegens de Zembla-uitzending van 13 november jl. en de vele reacties daarop, hielden de Staten een interpellatiedebat. Aan de tv-uitzending leverde ook onze gedeputeerde Marten Wiersma een bijdrage. In het tv-programma werd de indruk gewekt dat hij als provinciebestuurder een slechte vergunning zou hebben afgegeven. Zeker voor iemand van GroenLinks weegt dat zwaar. Er was ook kritiek op het beleid van de provincie in de (ver) achterliggende jaren. Marten legt verantwoording af namens GS, gesteund door de fractie.

Lees verder

Thermphos/Zembla

In aansluiting op het bericht van gisteren, delen wij mede dat voor de Statenvergadering van vrijdag 19 november a.s. door GroenLinks Zeeland de komende dagen een motie wordt voorbereid. GroenLinks Zeeland is van mening dat de termijn die Thermphos nu gegund wordt om aan de normen te voldoen, te lang is. GroenLinks Zeeland wil juridisch onderzoek naar verkorting van die termijn. Ook moet omwille van de volksgezondheid vaker worden gemeten en gerapporteerd aan Provinciale Staten.

"Zembla"

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending van 13 november jl. over Thermphos en de Kamervragen van GroenLinks over de door het Provinciebestuur afgegeven milieuvergunning, vindt er momenteel overleg plaats binnen en tussen bestuur en fractie van GroenLinks Zeeland. Naar verwachting volgen er in de loop van maandag nadere berichten.