Nieuws gefilterd op Bestuur

Zomercolumn: Klatergoud

"Al bladerende op mijn computer liep ik tegen de navolgende link aan: https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/voorjaarsnota-2013-bijdrage-leen-harpe Mijn bijdrage voor de voorjaarsnota 2013 oogstte toen weinig lof bij het college en de hen ondersteunende partijen. Zij waren dik tevreden over het gevoerde beleid. Het kon eigenlijk niet beter. De zgn. midterm review was beter dan best en het laatste terugblikken van het college gaf ook uitsluitend positieve signalen." >> lees door

Lees verder

Van de voorzitter

Op 3 juni jl. mocht ik het stokje overnemen van de voorzitter van afdeling GroenLinks Zeeland, Marten Wiersma. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen! Tijdens een ontspannen vergadering werd een aantal nieuwe bestuursleden gekozen. Ook werd nagedacht over hoe een aantal onderwerpen te benoemen en aan te pakken. Zeeland heeft dat nodig, want het gaat de verkeerde kant op met een aantal punten. Op de site zal z.s.m. verslag worden gedaan van de vergadering. Daarin staan dan ook de plannen voor de komende tijd, die wij samen met de leden willen gaan invullen c.q. uitvoeren.

Lees verder

Groen lintje Leen Harpe en wisseling bestuur

Op 3 juni jl. werd Leen Harpe op de ledenvergadering van GroenLinks Zeeland bedankt voor zijn inzet voor GroenLinks als lid van Provinciale Staten in de afgelopen drie zittingsperioden. Uit handen van voorzitter Marten Wiersma kreeg hij een Groen Lintje uitgereikt. In zijn toespraak memoreerde Marten de tijd die zij samen in de fractie zaten en de periode dat GroenLinks coalitiepartner was. Oppositie voeren vraagt duidelijk een andere rol dan deelnemen aan een coalitie. In zijn reactie gaf Leen aan dat elkaar verstaan, zonder veel woorden, van bijzonder belang is.

Lees verder

Column Marten Wiersma: Leuker dan Lubach?

Toine Poppelaars is een leuke man. Wisten we al natuurlijk, maar zijn optreden in de satirische show van Arjen Lubach was hilarisch. Droogkomische humor over de bekendheid en imago van het waterschap. ‘Dat weet een kind…’.

Openheid hier, democratie daar, het waterschap op oorlogspad om stemmen te werven. Fijn natuurlijk. Wij eenvoudige kiezers worden graag in de watten gelegd. En toen Arjen Lubach het ons nog eens haarfijn uitlegde begrepen we dat het waterschap belangrijk is, openheid wil betrachten en transparantie hoog in het vaandel heeft staan.

Op 18 maart stemden we, daarna hoorden we niks meer en toen was er ineens een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap. >>

Lees verder