Nieuws gefilterd op Bestuur

Frans, laat Nederland niet stikken

[van de site van Milieudefensie] Op 11 december 2014 werd bekend dat Frans Timmermans van plan is om de voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te schrappen onder het mom van 'minder regels'. Maar 'minder regels' betekent in dit geval meer ongezonde lucht en meer afval. Timmermans zet ook een streep door de ambities om van Europa een kringloopeconomie te maken, waarin uiteindelijk al ons afval weer grondstof wordt voor nieuwe elektronica, kleding, etcetera. Timmermans blijkt minder regels belangrijker te vinden dan minder afval. Help mee de Europese Commissie te overtuigen dat we niet zonder Europees milieubeleid kunnen. Schrijf nu een brief aan Eurocommissaris Frans Timmermans.

Lees verder

Overlijdensbericht Lennart

Wij zijn verslagen door het overlijdensbericht van Lennart, zoon van Manda Heddema, bestuurslid van de GL afd. Bevelanden-Tholen, en Carel Bruring, raadslid in Goes en burgercommissielid in Provinciale Staten. Aan een jong leven is abrupt een einde gekomen. Wij wensen Manda en Carel, en al degenen die hen nabij zijn, veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de PS-fractie van GroenLinks Zeeland

Kandidaten gezocht voor de Provinciale Staten

Kandidaten gezocht

In maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland (en andere provincies). Wie wil GroenLinks vertegenwoordigen in PS van Zeeland? Er is een kandidatencommissie ingesteld die een conceptkandidatenlijst samenstelt. Aan de hand daarvan doet het provinciaal bestuur in het najaar een voordracht aan de ledenvergadering, waarna de lijst wordt vastgesteld. Heeft u belangstelling? Neem contact op. (Aanmelden voor 19 september.) > Inmiddels is de termijn gesloten.

Lees verder