Nieuws gefilterd op Bestuur

Bevlogen Bas Eickhout op ledenvergadering GroenLinks Zeeland

Bas Eickhout, EU-lijsttrekker voor GroenLinks, was te gast op de ledenvergadering van 18 december jl. Hij liet ons zien wat wij merken van Europa en waar de verbanden liggen tussen Europese en lokale zaken. Als campaigner pur sang is Bas vrijwel iedere week te zien of te horen in de diverse media. Op effectieve wijze weet hij het GroenLinkse gedachtegoed aan de man te brengen: helder en vol enthousiasme.

Lees verder

Provinciale Ledenvergadering 18 december a.s.

Op deze PLV een speciale gast: Bas Eickhout, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen 2014. Hij laat ons zien wat wij merken van Europa, en waar de verbanden liggen tussen Europese en lokale zaken. We vragen hem bijvoorbeeld waarom "Europa" meebetaalt aan de aanleg van een fietspad in Middelburg. Als campaginer pur sang weet Bas het GroenLinkse gedachtegoed op effectieve manier aan de man te brengen.

Lees verder

Constructieve lunchbijeenkomst met Linda Voortman over decentralisaties

TK-lid Linda Voortman kwam naar Zeeland voor een symposium over decentralisatie van Jeugdzorg, Passend Onderwijs, AWBZ/Wmo en Participatiewet. O.l.v. dagvoorzitter Adrie van 't Westeinde en sprekers Nelleke Groenewegen, Saskia Szarafinski, Jos Rijk en Gerwi Temmink kwamen we met een 50-tal deelnemers tot de conclusie dat het goed was met elkaar hierover in gesprek te zijn, en dat we het samen moeten doen. Er zijn knelpunten, zoals de frictiekosten bij de Jeugdzorg, de schaal van gemeenten en de Wmo-verdeelsleutel. We maken ons zorgen of mensen tussen wal en schip gaan vallen. Daarom blijft GroenLinks zich inzetten – zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk – voor het wegnemen van hobbels en voor voldoende (individuele) begeleidingsmogelijkheden. Zowel voor bestaande als nieuwe situaties. Suggesties en reacties blijven welkom!

Lees verder

Lunch-symposium "Van eigen kracht naar samenkracht" met Linda Voortman

Op 1 januari 2015 wordt van de gemeenten (e.a.) verondersteld dat ze klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg, onderdelen van passend onderwijs, AWBZ naar Wmo en de Participatiewet. Wat wordt in grote lijnen verwacht in bovenstaande transities? Rond dit onderwerp organiseert GroenLinks Zeeland een symposium met medewerking van Tweede Kamerlid Linda Voortman. Iedereen die hierbij betrokken is of hierin geïnteresseerd is, kan zich hiervoor aanmelden. Kom ook!

Lees verder

'Groen Lintje': aanjager verduurzaming woningen in het zonnetje

Vanochtend - op de Dag van de Duurzaamheid 10-10 - hebben GroenLinks Zeeland en Brabant een 'Groen Lintje' uitgereikt aan Wim van den Bergh van woningcorporatie Stadlander, aanjager van project Slim & Snel. Met dit project worden sociale huurwoningen van Stadlander en particuliere woningen in het werkgebied (Tholen en West-Brabant) verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Een stap in de goede richting voor de energietransitie die is afgesproken in het SER-akkoord. Het lintje werd uitgereikt door voorzitter Marten Wiersma. [Foto's: Tonny Presser BN DeStem]

Lees verder

Op 10 oktober reiken we een Groen Lintje uit!

Op de Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober (10-10), vinden in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats. Urgenda nodigt voor het vijfde jaar op rij particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden uit een duurzame activiteit te organiseren en aan te haken. Wij reiken een Groen Lintje uit aan iemand die zich afgelopen jaar positief inzette voor groen of milieu. Aan wie... dat is nog even geheim! We verklappen al wel dat we het lintje deze keer uitreiken samen met GroenLinks Brabant.

Lees verder