Nieuws gefilterd op Bestuur

Campagne-aftrap GroenLinks Zeeland met Rik Grashoff

Op 24 september trapt GroenLinks-partijvoorzitter Rik Grashoff in Zeeland de campagne af voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Tevens praat hij iedereen bij over wat GroenLinks gaat doen om zoveel mogelijk kiezers te bereiken. Iedereen is van harte welkom!

Lees verder

Opiniestuk Marten Wiersma: Lobby?

Maxime Verhagen wil, volgens het FD van 22 juni, geen windmolens. Wel meer subsidie voor de bouw. Het is natuurlijk een goed idee om woningen te isoleren. Dat levert werk op én lokale koopkracht. Jammer alleen dat het energielabel voor woningen (ook door het CDA) is afgeschaft. Geen stimulans meer voor besparing, geen onderscheidend vermogen in de woningmarkt voor energiezuinige woningen. Jammer…

Lees verder

5 JUNI - Nuttige FIETSTOCHT langs [leegstaande] bedrijfspanden/terreinen

Op 5 juni - Wereldmilieudag - fietste GroenLinks langs bedrijfspanden en over bedrijventerreinen om te wijzen op de vele leegstaande bedrijven. Zo wil bv. Middelburg bij Nieuw- en St. Joosland een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Volgens het Middelburgse college is er behoefte aan nieuw bedrijventerrein. Is dat zo? En hoe zit het met Veere en Vlissingen? Wat bereiken we met herstructurering, efficiënter ruimtegebruik, hergebruik - genoeg mogelijkheden die nieuw ruimtebeslag overbodig maken! GroenLinks maakte een fietstocht en ontdekte de mogelijkheden. Aan het eind van de tocht wachtte ons een drankje bij De Roode Leeuw in Nieuwland.

Lees verder

DWARS Zeeland stelt zich voor

Vorig jaar werd DWARS Zeeland opgericht en dat vinden we leuk nieuws! Vier enthousiaste jongeren vormen de kopgroep en zijn actief in het organiseren van activiteiten en het bijwonen van bijeenkomsten. Zo vormen ze zich een mening over wat jongeren in Zeeland belangrijk vinden en wat hun wensen zijn. En díe dingen wil DWARS inbrengen in de verkiezingsprogramma's - goed voor de jeugd, goed voor Zeeland!

Lees verder

Machtig Stichting LAKA voor beroep tegen Borssele

Stichting LAKA gaat bij de Raad van State in beroep tegen het afgeven van de vergunning aan de kerncentrale Borssele om tot 2034 in bedrijf te mogen blijven. Namens Stichting LAKA alvast bedankt voor alle gedoneerde bedragen! Je kunt nu ook meedoen met het beroep door hen te machtigen om ook namens jou bezwaar te maken!

Lees verder