De campagne is begonnen!

Na de val van het meest rechtse kabinet ooit komen er nieuwe verkiezingen. De verkiezingen zijn na de zomer, op 12 september 2012. Wat we zeker weten: zo'n kabinet willen we nooit meer! En daar hebben we ook jou voor nodig!

WE HEBBEN JOU DAARVOOR NODIG!

Meld je aan voor de campagne, ontvang het laatste campagnenieuws en help mee aan een groen Nederland met kansen voor iedereen! Laat vooral weten wat jouw expertise is.

GroenLinks: Hart voor de toekomst

 

KANSEN VOOR ZEELAND

  • Het meeste recente Bleker II-alternatief voor de Hedwige kan van tafel
  • Eindelijk kan Nederland zijn verdragsverplichtingen nakomen en de geloofwaardigheid in Europa herstellen
  • De forse bezuinigingen op de natuur kunnen in overleg met alle betrokkenen worden heroverwogen
  • De Zeeuwse economie kan echt inzetten op een groene transitie met bijbehorende werkgelegenheid
  • De Zeeuwse Delta kan voldoen aan de herstelopgave: een zout Volkerak Zoommeer, een zout Grevelingenmeer en een open verbinding met de Noordzee
  • Nooit meer een tweede kerncentrale, maar inzetten op zonnepanelen en gebruik maken van de getijdendynamiek
  • Behouden en versterking van de groenblauwe oase, goed voor inwoners en toeristen
  • Vereenvoudiging van bestuurlijk Zeeland, hetgeen inhoudt het afstemmen van de provinciegrenzen op economische en sociale samenwerking en het opheffen van de overbodige bestuurslaag van de waterschappen. Dat is ook eeen enorme financiële beparing!

GroenLinks Zeeland hoopt op een kabinet dat zich zal inzetten voor een groene economie die uitgaat van toekomst op lange termijn.