Nieuws gefilterd op Europa

Europarlement vraagt specifiek Europees beleid op duurzame energie

Het Europees Parlement eist dat er voor 2030 bindende doelen gesteld worden voor meer duurzame energie en energiebesparing. Deze eis gaat lijnrecht in tegen de slappe voorstellen die de Europese Commissie twee weken geleden presenteerde. “Daar waar de Europese Commissie koos voor een renaissance van olie, schaliegas en kernenergie, wil het Europarlement dat de weg wordt vrijgemaakt voor de nieuwe, groene industriële revolutie die nodig is om onze economie toekomstbestendig te maken”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Lees verder

Zeven actiepunten voor een beter klimaat in 2030

De voorstellen van de Europese Commissie voor het klimaat- en energiepakket voor 2030 stellen zwaar teleur. GroenLinks legt daarom als antwoord de komende week, samen met haar Groene zusterpartijen, een zevenpuntenplan op tafel. Dat plan bindt wel de strijd aan met klimaatverandering, zorgt voor het aanjagen van de groene economie en maakt ons niet langer afhankelijk van de import van olie en gas uit landen met dubieuze leiders.

Lees verder

In ons Europa strijden we samen voor dierenrechten

De afgelopen vijf jaar legde Europa de walvisjacht aan banden, gingen enkele schadelijke pesticiden voor bijen in de ban, verbood het gebruik van proefdieren voor cosmetica, hervormde het zijn schadelijke visserijbeleid en pleitte het voor een stop in de handel in bedreigde diersoorten. Dankzij Europese wetgeving slagen we erin om de rechten van dieren steeds beter te beschermen. Maar voor GroenLinks is dat nog lang niet genoeg. Steun onze strijd voor Europese dierenrechten en deel deze video!

Lees verder

Europarlement eist betere regulering schaliegasboringen

Schaliegasboringen moeten beter gereguleerd, zo besloot het Europarlement onlangs in een stemming over milieueffectrapportages. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout niet meer dan logisch dat de effecten van het (proef)boren naar schaliegas op het milieu in kaart gebracht moeten worden. "Zo beëindigen we de praktijk dat overheden of bedrijven gevaarlijke schaliegasboringen doordrukken zonder aandacht voor milieu of de zorgen van omwonenden."

Lees verder

GroenLinks presenteert ontwerp-verkiezingsprogramma 'Ons Europa'

Op 22 mei 2014 gaat Nederland naar de stembus om zijn vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen. GroenLinks presenteerde onlangs Bas Eickhout als de lijsttrekker voor een groen en sociaal Europa. Vandaag overhandigde de voorzitter van de programmacommissie, senator Tineke Strik, hem het ontwerp-verkiezingsprogramma. Strik komt in het programma met vergaande maatregelen om Europa bewaker te laten zijn van sociaal beleid en motor van banen in een duurzame economie. GroenLinks wil de landen in crisis financieel overeind helpen zonder dat dit ten koste gaat van haar inwoners.

Lees verder

Brede steun GroenLinks-wetsvoorstel duurzame toekomst koelsysteemindustrie

"Een belangrijke dag voor de aanpak van klimaatverandering. Europa is bereid het gebruik van superbroei-kasgassen helemaal uit te bannen." Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nadat zijn wetgevende voorstellen grote steun kregen in de milieucommissie van het Europarlement. Na de zomer onderhandelt Eickhout namens het Europarlement met de Raad van ministers over de voorstellen om het gebruik van de zogenaamde gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) in nieuwe koelkasten en airconditioning vanaf 2020 uit te bannen.

Lees verder