Nieuws gefilterd op Fractie

Begroting 2019 en najaarsnota

PS behandelden op 9 november 2018 in hun vergadering eigenlijk maar een agendapunt: de begroting 2019 en de daaraan gelieerde najaarsnota (plus het verplichte nazorgfonds stortplaatsen, maar dat is opnieuw zonder enige discussie door alle partijen aangenomen). Over onderdelen van de begroting werd wel gedebatteerd. Met name over onderwerpen rond klimaat en energie alsook over leefbaarheid werden de nodige moties ingediend. Net als natuur en milieu voor GroenLinks belangrijke thema’s die doorgaans op onze steun konden – en kunnen – rekenen. Niet elke motie haalde het, maar de inbreng van GroenLinks werd op waarde geschat. De exacte bijdrage van Gerwi leest u hier.

 

Lees verder