Nieuws gefilterd op Fractie

Voorlopig geen verruiming en verdieping van de Westerschelde

De Raad van State heeft op 28 juli 2009 uitspraak gedaan over het treffen van een voorlopige voorziening inzake de derde verruiming van de Westerschelde. Opmerkelijk punt daarbij was dat de minister van LNV werd aangesproken op de zeer ongunstige landelijke staat van instandhouding van estuaria (habitattype 1130). De minister vindt dat er nog wel wat natuur af kan van het toch al zo gehavende Schelde-estuarium. Dit terwijl dezelfde minister de oppervlakte en kwaliteit ervan juist wil vergroten en verbeteren.

Lees verder

Een Groene New Deal

Visienota EEN GROENE NEW DEAL voor het havenbeleid in de Schelde-Rijndelta van Statenfractie GroenLinks Zeeland en Groen! Vlaanderen

Lees verder

MENS

Statenfractie en bestuur GroenLinks Zeeland stuurden bijgaande tekst als ingezonden brief aan Trouw. Lees verder...

Lees verder