Nieuws gefilterd op Fractie

Vragen Bestrijden gevolgen kredietcrisis

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de waterschapstarieven. De uitkomsten van het onderzoek zijn zorgwekkend. Huishoudens moeten, gedwongen door de effecten van de kredietcrisis, soms fors inleveren. Waterschappen daarentegen wentelen de lasten juist af op die burger. GroenLinks Zeeland stelt hier vragen over.

Vragen: Geheim rapport locaties kerncentrale

Zowel Elsevier als RTL Nieuws maken melding van een geheim document / voorstel over (on)mogelijke locaties voor een tweede kerncentrale. Lees hier een citaat uit het document en de vragen die GroenLinks stelde.

Zeeland nucleair?

Zeeland heeft geen kernenergie nodig als ‘tussenoplossing’ naar een duurzame energiehuishouding. De te bouwen waterstofcentrale in het Sloegebied maakt dat definitief overbodig. GroenLinks ziet wel wat in kernenergie, maar dan als wetenschappelijke toepassing in de medische sector.

Vragen Capaciteitstarief

De Tweede Kamer heeft in ondoorgrondelijke wijsheid per 1 januari 2009 het zgn. capaciteitstarief ingevoerd. Alle kosten voor transport van gas en elektriciteit worden dan in rekening gebracht via een vast bedrag. GroenLinks stelde vragen.

Lees verder