Nieuws gefilterd op Fractie

PERSBERICHT Natuurherstel Westerschelde

Er is ophef ontstaan over het ‘plotseling opduiken’ van een zgn. aanmeldingsdossier inzake de aanwijzing van de Westerschelde als Natura 2000 gebied. De Partij voor Zeeland zegt hierover te beschikken en verbindt eraan de conclusie dat natuurherstel niet nodig is. Ook leden van de Tweede Kamer lijken die mening te delen en hebben vragen aangekondigd. Het verhaal blijkt echter zo minimaal onderbouwd dat de heer Robesin - kennelijk om tijd te rekken - tot op heden ‘zijn A-4tje’ niet beschikbaar wil stellen.

Lees verder

Ruimte in Zeeland

Gemeenten in Zeeland verspillen hun kapitaal: ruimte. Er worden woeste plannen voorbereid voor uitbreidingen op zowel woningbouw- als bedrijventerreingebied. Daarbij wordt uitbreiding gezien als het middel tegen krimp van de bevolking. Gemeenten zijn daarmee als Don Quichot, die niet kijkt wat windmolens voor kansen bieden, maar ze bestrijdt! GroenLinks pleit voor toekomstdenken en zuinig ruimtegebruik. Daarmee houden we Zeeland voor alle generaties na ons ook nog de groenblauwe oase die het nu is. De provincie moet daarin de regierol meer naar zich toetrekken. Ruimte in Zeeland geeft de visie weer van de GroenLinks-fracties in Veere, Terneuzen, Goes, Schouwen-Duiveland, Middelburg, Vlissingen en Provinciale Staten.

Jongerenbezoek Europees Parlement 7 oktober

GroenLinks Zeeland en Europa bieden politiek geïnteresseerde jongeren op 7 oktober de gelegenheid een kijkje te nemen in de keuken van de Europese politiek. Ontmoeting en debat met GroenLinks Europarlementariërs over 'Kopenhagen' staan op het programma. Ook blikken zij samen met GL Europarlementariërs Judith Sargentini en Bas Eickhout vooruit op de aanstaande klimaattop in Kopenhagen. De inschrijftermijn is gesloten, de bus is vol; kortom: we gaan naar Brussel!

Lees verder

Art. 44-vragen Ontslag kwart personeel Solland Solar

Zonnecelfabrikant Solland Solar heeft, na de arbeidstijdverkorting, een kwart van het personeel ontslagen. Deze rigoureuze maatregel is volgens een woordvoerder van Delta het gevolg van onvoldoende werk, aldus Trouw van heden. De nadruk zal komen te liggen op onderzoek en niet meer op het fabriceren van panelen, omdat de productiekosten daarvan te hoog zijn. Lees door voor de vragen die GroenLinks stelt.

Lees verder