Nieuws gefilterd op Fractie

Motie Structuurfonds

GroenLinks draagt het College van GS met een motie op via het IPO een voortzetting van het cohesiebeleid te bepleiten in alle lidstaten, zowel voor de doelstellingen concurrentie (II) als coöperatie (III) voor de periode 2013-2020.

Lees verder

GroenLinks-reactie op Statenvoorstel PSEB

Lees hier de reactie van GroenLinks op het Statenvoorstel Vaststelling Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan (PSEB) 2009-2012 met Sociaal-Economische Schets van Zeeland en de Antwoordnota van GS: Versterken, Vernieuwen, Verbinden In aansluiting daarop diende GroenLinks een motie in, die met unanieme stemmen werd aangenomen.

Lees verder

PZC 27 mei: Veiligheid tunnel in het geding

MIDDELBURG - De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten is geschrokken van het grote aantal snelheidsovertredingen in de Westerscheldetunnel. Fractievoorzitter Leen Harpe vraagt zich af of de veiligheid in dit verband niet in het geding is.

Lees verder

Vragen Veiligheid Westerscheldetunnel

In de PZC van 26 mei 2009 staat een ingezonden brief van Hans Pollemans uit Biervliet. Hij citeert minister Bos: ‘dankzij trajectcontrole en meer dan duizend boetes per week blijven wij geld verdienen aan de Westerscheldetunnel.’ Vervolgens wordt verwezen naar een beter en veiliger systeem in de Alpentunnels. Mensen worden daar middels een oplichtend scherm gewezen op hun rijgedrag/snelheid.

PZC 23 mei: Een duivels dilemma voor Van Waveren

MIDDELBURG - Zes jaar geleden veegde de Raad van State de plannen voor de Westerschelde Container Terminal van tafel. "Welbeschouwd zijn we sindsdien geen stap verder gekomen", zegt gedeputeerde Harry van Waveren, die in dagelijks bestuur van de provincie het WCT dossier beheert.

Lees verder

Persartikel n.a.v. aanbieding havenvisie in Antwerpen

Tijdens een bezoek aan de haven van Antwerpen overhandigde een delegatie van de politieke partijen Groen! en GroenLinks deze middag de visienota "Een groene New Deal voor het havenbeleid in de Schelde‐Rijndelta" aan gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx. Daarin pleiten de partijen voor een verbeterde samenwerking tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse zeehavens op vlak van milieubeleid

Lees verder