Nieuws gefilterd op Fractie

Zeeland nucleair?

Zeeland heeft geen kernenergie nodig als ‘tussenoplossing’ naar een duurzame energiehuishouding. De te bouwen waterstofcentrale in het Sloegebied maakt dat definitief overbodig. GroenLinks ziet wel wat in kernenergie, maar dan als wetenschappelijke toepassing in de medische sector.

Vragen Capaciteitstarief

De Tweede Kamer heeft in ondoorgrondelijke wijsheid per 1 januari 2009 het zgn. capaciteitstarief ingevoerd. Alle kosten voor transport van gas en elektriciteit worden dan in rekening gebracht via een vast bedrag. GroenLinks stelde vragen.

Lees verder

Vragen Stremming Zeelandbrug

Het hadden de eerste vragen van het jaar 2009 kunnen zijn: het gedurende langere tijd afsluiten van de Zeelandbrug in verband met twee ongevallen. Bijgaand treft u onze vragen daarover aan

Lees verder

Vragen reservering grond bedrijventerrein Middelburg

De gemeente Middelburg heeft grond gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding van zijn bedrijventerreinen over de A58 heen. In de PZC geeft gedeputeerde Van Waveren aan hier geen probleem in te zien. Zo zal Middelburg in de komende jaren dus over de snelweg heen zijn bedrijventerreinareaal uitbreiden naar het zuiden. Vraag is of deze voorgenomen uitbreiding spoort met vigerende plannen en beleid.

Lees verder