Nieuws gefilterd op Fractie

Conferentie Bestuur & Toezicht in Zeeland 30 sept. 2009

Raden van bestuur en toezichthouders van maatschappelijke instellingen staan voor flinke opgaven. Enerzijds wordt (vaak met steeds minder middelen) gevraagd een `marktpositie’ te verwerven. Daarnaast zijn deze instellingen vaak verzelfstandigd / geprivatiseerd. Anderzijds wordt verwacht dat er goede invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke taken. Omgaan met deze spanning vraagt professionele stuurmanskunst en adequaat toezicht. Daarbij speelt in Zeeland het probleem van dunbevolktheid. Vaak wordt op dezelfde personen een beroep gedaan.

Lees verder

Vragen initiatief Delta NV inzake kerncentrale

In het coalitieakkoord van het kabinet is besloten in deze kabinetsperiode in Nederland geen kerncentrale te bouwen. Door het kabinet wordt kernenergie niet als een duurzame optie beschouwd en wordt kernenergie niet nodig geacht voor het halen van de doelstelling voor reductie van broeikasgassen. De strategienota energie- en klimaatbeleid 2008 – 2012 gaat eveneens uit van duurzaamheid en sluit daarmee kernenergie uit

Lees verder

Voorjaarsnota GS juni 2009

In de Statenvergadering van 19 juni jl. stond de Voorjaarsnota op het programma. Hoe onze fractievoorzitter Leen Harpe de Voorjaarsnota beschouwt leest u in de bijlage.

Groene partijen willen fusie tussen havens Rotterdam en Antwerpen

De groene politieke partijen in Rotterdam en Antwerpen willen dat de havens van deze steden een fusie aangaan. Een bundeling zou zowel economische voordelen als milieuwinst opleveren. De Rotterdamse raadsfractie van GroenLinks biedt Hans Smits, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, vandaag een Groene Havenvisie aan

Lees verder

Overhandiging groene havenvisie aan Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Op 3 juni jl. om 10:00 uur overhandigden de groenen de visienota Een Groene New Deal voor het havenbeleid in de Schelde-Rijndelta aan Hans Smits, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, ofwel het World Port Center (WPC). De delegatie bestond uit Arno Bonte (raadslid GroenLinks Rotterdam) en Wim Leeuwis (bestuur GL R’dam), Bas Eickhout (kandidaat Europarlementariër GroenLinks), een afvaardiging van Groen!, de pers (waaronder Ben Jansen van de PZC) en Janine Cooijmans (fractiemedewerker GroenLinks Zeeland)

Lees verder