Nieuws gefilterd op Fractie

WCT-ballon doorgeprikt

In de PZC van vrijdag 19 oktober jl. verscheen een bijdrage van fractievoorzitter Leen Harpe als reactie op de uitspraken van S. Bouckaert, deze week in de Staten. De schijnoplossing waar PSA/Hesse Noord-Natie krampachtig aan vastklampt, namelijk om zowel de WCT als VCT plannen te laten doorgaan, is volslagen onhaalbaar.

Vragen Incidentmanagement Kerncentrale Borssele

"De kerncentrale Borssele is een begrip. Niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland. Het belang van de centrale is immens; niet alleen omdat ze veel huishoudens en instanties van elektriciteit voorziet, maar ook omdat een eventueel gebrek aan veiligheid in potentie grote gevolgen kan hebben voor iedereen in de provincie en velen daarbuiten. Het bij toeval openbaar geworden nieuws dat de Kernfysische Dienst al in 2006 vraagtekens bij de veiligheid van de kerncentrale Borssele heeft gezet, roept veel vragen op. Dat deze informatie ruim een jaar buiten de openbaarheid gehouden werd is al bijna net zo verontrustend."

Lees verder

Welkom in Zeeland?

Onze provincie heeft ook in het afgelopen jaar een behoorlijk aantal succesvolle evenementen binnen haar grenzen gehad. Veel, heel veel mensen hebben zich ingespannen om het 'Welkom in Zeeland' ook echt betekenis te geven. Wat al eerder gebeurde heeft zich ook afgelopen weekend voorgedaan tijdens de kustmarathon. Bezoekers hebben zich verwonderd afgevraagd waarom de politie aanwezig was met als resultaat een massale bonnenregen in plaats van te opereren als 'je beste vriend'.

Provincie CO2-neutraal

Bij de behandeling van de Kadernota Energie- en Klimaatbeleid 2008-2012 heeft onze fractie een motie ingediend om de provinciale organisatie in 2011 CO2 neutraal te hebben. Dit als goed voorbeeld voor en om anderen te stimuleren dat ook te doen.

Vragen Woningbouw Scheldeterrein Vlissingen

Het Scheldeterrein in Vlissingen leek een mooie toekomst tegemoet te gaan. Woningbouw voor jong en oud. Rijk en provincie hielpen de gemeente Vlissingen op weg. Recente ontwikkelingen veroorzaakten op meerdere terreinen commotie. Reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.