Nieuws gefilterd op Fractie

Motie en Amendement Waterschapswet

Bij de Statenvergadering van vrijdag 15 februari 2008 zal het voorstel tot herziening van de Waterschapswet besproken worden. GroenLinks wil haar standpunt onder de aandacht brengen door middel van een ludieke motie. Ook zal de GroenLinks Statenfractie een amendement indienen om het voorstel van enige wijzigingen te voorzien. Daarnaast zal een tweede motie worden ingediend waarin Gedeputeerde Staten opgedragen worden onderzoek te doen naar een mogelijke privatisering van de zuiveringstaak (RWZI's).

Vragen Veiligheid Westerschelde

Gisteren, 13 februari 2008, liep de MSC EYRA vast in het Nauw van Bath. Rond 16.00 uur kwam het schip weer los en kon naar de haven van Antwerpen worden gesleept. Er waren 1.400 containers aan boord, waarvan er 14 gevaarlijke stoffen bevatten. Voor GroenLinks reden om vragen te stellen

Persbericht waterschapsfusie

De GroenLinks-fractie in Provinciale Staten heeft genoeg van het gekissebis tussen de dijkgraven van de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden over de voorgenomen fusie. Te meer omdat dit zich beperkt tot de vraag waar de nieuwe hoofdvestiging moet komen. Een wezenlijke discussie over de taak van het waterschap wordt niet gevoerd.

Vragen Nieuwe MER WCT

Het MilieuEffect Rapport (MER) 2001 voor de WCT had de navolgende probleemstelling: "Hoe kan in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost ingespeeld worden op de kansen die het groeiende containervervoer voor de regionale economie met zich meebrengt, teneinde daarmee de bedreigingen van het huidige zeer kwetsbare concept van industriehaven om te buigen naar het voor de toekomst veel meer kansrijke concept van complete haven?" Het ging om de zogenaamde complete haven. De GroenLinks Statenfractie heeft steeds betoogd, dat in de bestaande haven ook containerontwikkelingen mogelijk waren en diende er zelfs een motie voor in. Inmiddels blijkt dat dit niet alleen mogelijk is, maar dat het ook gebeurt! Zeeland Seaports (ZSP) wil een nieuw MER maken en dat is opvallend. Want waarom een nieuw MER als de milieusituatie niet veranderd is? Reden voor ons om belangrijke vragen te stellen.

Voorstel Waterschapsreglement

Op 15 februari 2008 zullen Provinciale Staten een besluit nemen over de nieuwe reglementen voor de waterschappen. GroenLinks zal het bijgevoegde voorstel indienen.

Vragen N57

Het tracébesluit van de N57 is inmiddels vervallen waardoor het Middelburgse deel bij de gemeentegrens in een weiland dreigt te eindigen. GroenLinks stelt de vraag: hoe nu verder?