Nieuws gefilterd op Fractie

Vragen: Onderzoek verkeersregelinstallaties

Het College van GS heeft onderzoek aangekondigd naar een gezamenlijk beheer van VerkeersRegelInstallaties (VRI's). Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat samenwerking in VRI-beheer mogelijk voordelen kan opleveren. De nadruk wordt daarbij gelegd op technische kennis, kosten en een vlotte en veilige doorstroming van Zeeuwse wegen

Vragen gratis Openbaar Vervoer

Op initiatief van de provincie Gelderland en de vervoersbedrijven Arriva, BBA, Connexxion, Novio, RegioNS, Syntus en Veolia is in het kader van de campagne "Ervaar het OV" een actie gestart voor een dag gratis openbaar vervoer. Met de actie willen de organisaties zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met het openbaar vervoer in Gelderland en het gebruik ervan stimuleren. Waarom zou dat niet in Zeeland kunnen?

Vragen atoomstroom

Sinds enige tijd opereert Atoomstroom.nl op de Nederlandse energiemarkt. Deze organisatie presenteert zich als: "de eerste en enige Nederlandse leverancier van 100% met kerncentrales opgewekte elektriciteit". Voorts wordt gesteld dat 'onze' energie CO2- , subsidievrij en niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. EPZ is via o.a. Delta NV leverancier van energie. Delta NV levert naar eigen zeggen (nog) geen energie aan Atoomstroom.nl. Atoomstroom.nl stelt desgevraagd (telefonisch) dat er wel energie van Delta wordt afgenomen. Ons is ook volstrekt onduidelijk welke prijs voor de consument gehanteerd wordt.

Lees verder