Nieuws gefilterd op Fractie

Vragen Waterkwantiteitsbeheer

Ook milieuminister Winsemius wil het waterbeheer op nationaal niveau organiseren. De roep om afschaffing van de waterschappen begint ook in Den Haag door te klinken.

Zeeuws Havenbeleid een smartlap

Het Zeeuwse havenbeleid is geen klucht meer, het is een smartlap: "Toen wij naar Rotterdam vertrokken...". Immers, de samenwerking met Rotterdam zit ons nu danig in de weg. Hoe kwam dat eigenlijk? En waarom heeft Zeeland nu ruzie met én Rotterdam én Antwerpen?

Lees verder

Rammekensschor

Sommigen menen dat GroenLinks graag wil ontpolderen. Dat is niet zo. GroenLinks heeft het totale pakket voor veiligheid, bereikbaarheid en natuurlijkheid uiteindelijk geaccepteerd. Maar als natuurontwikkeling zonder of met minder ontpolderen kan, dan is dat mooi meegenomen. Wij leverden een bijdrage aan het denkwerk.

Lees verder

De Kaloot... Een derde Maasvlakte?

Reactie GroenLinks Statenfractie op Statenvoorstel ‘voortgang procedure WCT ’ (RMW 146) - augustus 2006. De fractie heeft haar reactie op dit voorstel verwoord in een visienota. De samenvatting is hieronder te lezen. Het rapport is te downloaden via de bijlage.

Lees verder

De Kaloot... een derde Maasvlakte?

Er is een goed alternatief voor de WCT in de bestaande haven. Daar is nog circa 700m kade beschikbaar met 16,5m diepte. Voor de WCT wordt 14m diepgang gevraagd. In MKBA en MER is deze variant niet serieus onderzocht. De reactie van GroenLinks Statenfractie op het Statenvoorstel ‘voortgang procedure WCT ’ (RMW 146) - augustus 2006. De fractie heeft haar reactie op dit voorstel verwoord in een visienota.

Lees verder