Nieuws gefilterd op Fractie

Vragen gratis Openbaar Vervoer

Op initiatief van de provincie Gelderland en de vervoersbedrijven Arriva, BBA, Connexxion, Novio, RegioNS, Syntus en Veolia is in het kader van de campagne "Ervaar het OV" een actie gestart voor een dag gratis openbaar vervoer. Met de actie willen de organisaties zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met het openbaar vervoer in Gelderland en het gebruik ervan stimuleren. Waarom zou dat niet in Zeeland kunnen?

Vragen atoomstroom

Sinds enige tijd opereert Atoomstroom.nl op de Nederlandse energiemarkt. Deze organisatie presenteert zich als: "de eerste en enige Nederlandse leverancier van 100% met kerncentrales opgewekte elektriciteit". Voorts wordt gesteld dat 'onze' energie CO2- , subsidievrij en niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. EPZ is via o.a. Delta NV leverancier van energie. Delta NV levert naar eigen zeggen (nog) geen energie aan Atoomstroom.nl. Atoomstroom.nl stelt desgevraagd (telefonisch) dat er wel energie van Delta wordt afgenomen. Ons is ook volstrekt onduidelijk welke prijs voor de consument gehanteerd wordt.

Lees verder

Vragen Motie Van Geel (N57)

Het resterende deel van de N57 kan worden aangelegd, aldus berichtgeving van de PZC van 19 september jl. Maar uit de motie Van Geel (zie bijlage) kunnen wij niet opmaken dat het geld ook specifiek bedoeld is voor de N57. Tijd voor een aantal vragen.

Lees verder

Statenvragen WCT-2

In twee rapporten uit 2000 staat vermeld dat de haven van Vlissingen-Oost geschikt gemaakt kan worden voor de overslag van containers. Zeeland Seaports heeft aan de betreffende rapporten meegewerkt. In het MER, een jaar later, staat dat de haven niet geschikt is voor containers. Wij vragen het college om uitleg