Nieuws gefilterd op Fractie

Waterketen

Het kabinet heeft zich verstrikt in een innige omhelzing met de waterschappen. Er komt o.a. een nieuwe zuiveringsheffing en dat gaat de burger veel geld kosten. Ieder huishouden betaalt al veel geld voor de riolering. Alsof dat nog niet genoeg is, moet de burger nu ook extra gaan betalen om de lastenverlichting voor natuurbeheerders, landbouw en bedrijven te bekostigen. Het kabinet moet gedacht hebben: door de massa meer in de kassa! GroenLinks is het daar absoluut niet mee eens. Hef de waterschappen op, dat bespaart veel tijd en ergernis...

Lees verder

Motie Vierde verruiming Westerschelde ongewenst

In de Provinciale Statenvergadering van 15 juni 2007 sprak een meerderheid van de Staten (GroenLinks, PvdA, CU, SP, VVD, CDA en SGP) met een motie op initiatief van GroenLinks uit dat: "een vierde verruiming (verdiepen en verbreden) van de Westerschelde binnen het raam van de lange termijn visie als onhaalbaar c.q. ongewenst moet worden beschouwd omdat deze vergaande consequenties heeft voor veiligheid en natuurlijkheid en wijzen deze af".

Lees verder

WCT-dossier vertrouwelijk ter inzage

Het college van GS heeft het WCT dossier vertrouwelijk ter inzage gelegd. Maar wat kun je er dan mee? Je mag er niet over praten. Reden voor de Statenfractie om een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur.

Zwartboek Havens

Veel van wat zich in de havens afspeelt in bestuurlijk opzicht, en wat zich voltrekt in financiële zin. GroenLinks deed onderzoek, en kwam erachter dat er veel, heel veel geld vermorst wordt of op de verkeerde plekken terecht komt. Inmiddels zijn er enkele tientallen miljoenen besteed zonder dat duidelijk is wat dat heeft opgeleverd. Ook is er heel weinig bestuurlijke openheid. En dat binnen een overheidsorgaan! GroenLinks vindt dat dat anders moet! Lees in ons 'Zwartboek' welke problemen er spelen, en hoe wij dit willen verbeteren.