Nieuws gefilterd op Fractie

Pas op de plaats voor de N57

De Statenfracties Groenlinks en PvdA en de gemeenteraadsfractie PvdA/GroenLinks Veere willen een pas op de plaats voor de N57. Door het enorme financieringstekort kan het 13 jaar oude tracébesluit beter herzien worden en het geld en de energie beter in een verbetering van de verkeersveiligheid van het huidige tracé gestoken worden.

Milieuactivisten?

De reactie van Leen Harpe op het artikel van de heer H. Eversdijk in de PZC van 3 november jl. In dit stuk beschrijft de heer Eversdijk hoe "milieuactivisten" zouden moeten denken over ontpolderen in relatie tot het inleveren van landbouwgrond.

Openbaar Vervoer in Zeeland?!

GroenLinks stelde vragen over een drietal aspecten inzake het OV in onze provincie. Het betreft vragen over de Zeeuwse lijn (Vlissingen - Roosendaal) die volgend jaar een maand 'op slot gaat'; Buslijn 133 (Vlissingen - Rotterdam) waar de nodige vertraging dreigt te ontstaan en de gevolgen van de HSL voor een goede overstap in Roosendaal richting Antwerpen e.v. Ten aanzien van de Zeeuwse lijn is de fractie van mening dat GS desnoods de gang naar de rechter moeten maken om personenvervoer mogelijk te blijven houden (zie vraag 8).

WCT-ballon doorgeprikt

In de PZC van vrijdag 19 oktober jl. verscheen een bijdrage van fractievoorzitter Leen Harpe als reactie op de uitspraken van S. Bouckaert, deze week in de Staten. De schijnoplossing waar PSA/Hesse Noord-Natie krampachtig aan vastklampt, namelijk om zowel de WCT als VCT plannen te laten doorgaan, is volslagen onhaalbaar.

Vragen Incidentmanagement Kerncentrale Borssele

"De kerncentrale Borssele is een begrip. Niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland. Het belang van de centrale is immens; niet alleen omdat ze veel huishoudens en instanties van elektriciteit voorziet, maar ook omdat een eventueel gebrek aan veiligheid in potentie grote gevolgen kan hebben voor iedereen in de provincie en velen daarbuiten. Het bij toeval openbaar geworden nieuws dat de Kernfysische Dienst al in 2006 vraagtekens bij de veiligheid van de kerncentrale Borssele heeft gezet, roept veel vragen op. Dat deze informatie ruim een jaar buiten de openbaarheid gehouden werd is al bijna net zo verontrustend."

Lees verder