Nieuws gefilterd op Fractie

Belgisch wegenvignet

Het vignet om vanaf volgend jaar door België te komen houdt de gemoederen bezig. In de statenvergadering van 12 januari jl. heeft Marten Wiersma het gevoelen van de Staten vertolkt: 'zo ga je als goede buur niet met elkaar om'. Met name de Vlamingen doen vaak een beroep op het zgn. scheidingsverdrag uit 1839. Geen belemmeringen als het om de toegang tot België gaat. Andersom geldt dat natuurlijk ook en dat was men in België even vergeten. In een brief aan de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, mevrouw Kathleen Brempt, staat het nog eens helder verwoord. Wij zijn benieuwd naar haar reactie.

Vragen Waterkwantiteitsbeheer

Ook milieuminister Winsemius wil het waterbeheer op nationaal niveau organiseren. De roep om afschaffing van de waterschappen begint ook in Den Haag door te klinken.

Zeeuws Havenbeleid een smartlap

Het Zeeuwse havenbeleid is geen klucht meer, het is een smartlap: "Toen wij naar Rotterdam vertrokken...". Immers, de samenwerking met Rotterdam zit ons nu danig in de weg. Hoe kwam dat eigenlijk? En waarom heeft Zeeland nu ruzie met én Rotterdam én Antwerpen?

Lees verder

Rammekensschor

Sommigen menen dat GroenLinks graag wil ontpolderen. Dat is niet zo. GroenLinks heeft het totale pakket voor veiligheid, bereikbaarheid en natuurlijkheid uiteindelijk geaccepteerd. Maar als natuurontwikkeling zonder of met minder ontpolderen kan, dan is dat mooi meegenomen. Wij leverden een bijdrage aan het denkwerk.

Lees verder