Nieuws gefilterd op Fractie

Vragen Dividendbeleid Delta

Vragen naar aanleiding van de opmerkingen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, gepubliceerd in de PZC van 10 december jl.

Vragen mogelijk begin 4e verruiming Westerschelde

Bijgaand treft u onze vragen aan over een mogelijk begin van de 4e verruiming van de Westerschelde. De Vlakte van de Raan dient in onze ogen onaangetast te blijven. Het is bovendien niet passend om lopende de procedure van de 3e verruiming al een heimelijk begin te maken met de 4e.

Pas op de plaats voor de N57

De Statenfracties Groenlinks en PvdA en de gemeenteraadsfractie PvdA/GroenLinks Veere willen een pas op de plaats voor de N57. Door het enorme financieringstekort kan het 13 jaar oude tracébesluit beter herzien worden en het geld en de energie beter in een verbetering van de verkeersveiligheid van het huidige tracé gestoken worden.

Milieuactivisten?

De reactie van Leen Harpe op het artikel van de heer H. Eversdijk in de PZC van 3 november jl. In dit stuk beschrijft de heer Eversdijk hoe "milieuactivisten" zouden moeten denken over ontpolderen in relatie tot het inleveren van landbouwgrond.