Nieuws gefilterd op Fractie

Veilig Verkeer Westerschelde deel II

Op 13 februari 2008 liep de MSC EYRA vast in het Nauw van Bath. Rond 16.00 uur diezelfde dag kwam het schip weer los en kon naar de haven van Antwerpen worden gesleept. Er waren 1.400 containers aan boord, waarvan er 14 gevaarlijke stoffen bevatten. GroenLinks stelde vragen en ontving inmiddels antwoord van Gedeputeerde Staten. Lees de antwoorden in de bijlage.

Vragen Natuurbescherming Westerschelde

Volgens het journaal van Omroep Zeeland deed Commissaris van de Koningin Karla Peijs onlangs enkele opmerkelijke uitspraken. Zo merkte zij op dat er meer ruimte moet komen voor scheepvaart op de Westerschelde en dat de rivierarm te veel last heeft van de Vogel- en HabitatRichtlijn. Reden genoeg voor GroenLinks om enkele vragen te stellen.

De nasleep van de scholierendemonstratie

Joke van Nieuwenhuizen (GroenLinks Middelburg) en Leen Harpe (GroenLinks Zeeland) leveren in de rubriek "te gast" van de PZC een bijdrage waarin de nasleep van de scholierendemonstratie aan de kaak wordt gesteld. Over de gang van zaken en wat daar allemaal mis mee is.

Vragen over de mosselsector

Bijgaand treft u onze vragen aan inzake de mosselvisserij. Naast onze grote zorg over het voortbestaan van de sector constateren wij ook een zwalkend kabinetsbeleid.

Motie en Amendement Waterschapswet

Bij de Statenvergadering van vrijdag 15 februari 2008 zal het voorstel tot herziening van de Waterschapswet besproken worden. GroenLinks wil haar standpunt onder de aandacht brengen door middel van een ludieke motie. Ook zal de GroenLinks Statenfractie een amendement indienen om het voorstel van enige wijzigingen te voorzien. Daarnaast zal een tweede motie worden ingediend waarin Gedeputeerde Staten opgedragen worden onderzoek te doen naar een mogelijke privatisering van de zuiveringstaak (RWZI's).

Vragen Veiligheid Westerschelde

Gisteren, 13 februari 2008, liep de MSC EYRA vast in het Nauw van Bath. Rond 16.00 uur kwam het schip weer los en kon naar de haven van Antwerpen worden gesleept. Er waren 1.400 containers aan boord, waarvan er 14 gevaarlijke stoffen bevatten. Voor GroenLinks reden om vragen te stellen