Nieuws gefilterd op Fractie

Algemene Beschouwingen bij Begroting 2017

In de Begroting 2017 worden de voorstellen uit de Voorjaarsnota opgepakt en verder vertaald, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de adviezen in het rapport van de commissie Structuurversterking (commissie-Balkenende): 'Zeeland in stroomversnelling'. Het betoog van Gerwi Temmink tijdens de Statenvergadering van 18 november 2016:

Lees verder

Handel in vervuilde diesels

Op 19 september maakte Public Eye bekend* dat grondstoffenhandelaren in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen benzine en diesel opkopen met daarin veel zwavel en benzeen. Deze handelaren verkopen de brandstoffen door naar Afrikaanse landen, waar ze zorgen voor enorme vervuiling. Diverse landelijke, maar ook Zeeuwse media** rapporteerden hierover. Speelt dit ook in Zeeland? GroenLinks stelde op 4 oktober vragen; de antwoorden van GS:

Lees verder

Reclamecircus langs A58

In 2015 schreef de PZC*: “Het gaat sluipenderwijs. Maar er komen steeds meer reclameborden langs de A58 en provinciale wegen.” En door de eigen regels van provincie en gemeenten dreigt een reclamecircus. Want wie weet nog wat er waar mag?

Het nieuwste attribuut in het reclamecircus is het niet te missen mega ledscherm aan de A58 bij bedrijventerrein Noordzak in Heinkenszand. “Of je nu oost- of westwaarts rijdt, een felverlicht scherm met reclame schreeuwt om jouw aandacht”, aldus PZC**. Daarmee vormt het een risico voor de verkeersveiligheid. Ook vindt de fractie van GroenLinks dit reclamecircus niet passen bij het landschap van Zeeland, en stelde op 12 oktober jl. de volgende vragen:

Lees verder

Nieuwsbrief november 2016

Er is weer een nieuwsbrief uit. Deze keer aandacht voor het fietsvoetveer, Waterdunen, Thermphos, DELTA en nog veel meer. We wijzen ook op een petitie tegen bouwen in het Veerse Meer; teken de petitie en bescherm de Zeeuwse kust!

Sanering Thermphos

Om tot een voortgang in de afronding van de werkzaamheden op het Thermphos-terrein te komen, zodanig dat de toestand van het terrein veilig is en voldoet aan milieuvoorschriften, stellen GS voor om (extra) middelen beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer die de werkzaamheden uitvoert. Er was € 41 miljoen beschikbaar; op 31 oktober jl. was dit bedrag uitgeput. Op grond van een overeenkomst tussen de provincie en Zeeland Seaports is de provincie verantwoordelijk voor de meerkosten, waaronder de beheerskosten. GroenLinks vraagt zich af hoe het mogelijk is dat pas 22% van het werk is uitgevoerd. Gerwi Temmink:

Lees verder

Aankondiging initiatiefvoorstel DELTA en kerncentrale

Bij de ingekomen stukken voor de vergadering van Provinciale Staten van 4 november 2016 een brief van de minister van EZ over uitkomsten onderzoek naar DELTA en Kerncentrale Borssele (zie agenda, punt 6.5 of DELTA en de kerncentrale). Gerwi Temmink maakt van de gelegenheid gebruik om een initiatiefvoorstel aan te kondigen dat betrekking heeft op deze materie en wat GroenLinks graag geplaatst zou zien op de agenda van de commissie Bestuur van 2 dec a.s. De voorzitter merkt op dat, mocht de actualiteit daartoe aanleiding geven, dit onderwerp altijd eerder dan 2 december geagendeerd kan worden.