Nieuws gefilterd op Fractie

Reclamecircus langs A58

In 2015 schreef de PZC*: “Het gaat sluipenderwijs. Maar er komen steeds meer reclameborden langs de A58 en provinciale wegen.” En door de eigen regels van provincie en gemeenten dreigt een reclamecircus. Want wie weet nog wat er waar mag?

Het nieuwste attribuut in het reclamecircus is het niet te missen mega ledscherm aan de A58 bij bedrijventerrein Noordzak in Heinkenszand. “Of je nu oost- of westwaarts rijdt, een felverlicht scherm met reclame schreeuwt om jouw aandacht”, aldus PZC**. Daarmee vormt het een risico voor de verkeersveiligheid. Ook vindt de fractie van GroenLinks dit reclamecircus niet passen bij het landschap van Zeeland, en stelde op 12 oktober jl. de volgende vragen:

Lees verder

Nieuwsbrief november 2016

Er is weer een nieuwsbrief uit. Deze keer aandacht voor het fietsvoetveer, Waterdunen, Thermphos, DELTA en nog veel meer. We wijzen ook op een petitie tegen bouwen in het Veerse Meer; teken de petitie en bescherm de Zeeuwse kust!

Sanering Thermphos

Om tot een voortgang in de afronding van de werkzaamheden op het Thermphos-terrein te komen, zodanig dat de toestand van het terrein veilig is en voldoet aan milieuvoorschriften, stellen GS voor om (extra) middelen beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer die de werkzaamheden uitvoert. Er was € 41 miljoen beschikbaar; op 31 oktober jl. was dit bedrag uitgeput. Op grond van een overeenkomst tussen de provincie en Zeeland Seaports is de provincie verantwoordelijk voor de meerkosten, waaronder de beheerskosten. GroenLinks vraagt zich af hoe het mogelijk is dat pas 22% van het werk is uitgevoerd. Gerwi Temmink:

Lees verder

Aankondiging initiatiefvoorstel DELTA en kerncentrale

Bij de ingekomen stukken voor de vergadering van Provinciale Staten van 4 november 2016 een brief van de minister van EZ over uitkomsten onderzoek naar DELTA en Kerncentrale Borssele (zie agenda, punt 6.5 of DELTA en de kerncentrale). Gerwi Temmink maakt van de gelegenheid gebruik om een initiatiefvoorstel aan te kondigen dat betrekking heeft op deze materie en wat GroenLinks graag geplaatst zou zien op de agenda van de commissie Bestuur van 2 dec a.s. De voorzitter merkt op dat, mocht de actualiteit daartoe aanleiding geven, dit onderwerp altijd eerder dan 2 december geagendeerd kan worden.

Toekomstverkenning fietsvoetveer

Op de agenda van Provinciale Staten van 4 november 2016 het Statenvoorstel toekomstverkenning fietsvoetveer. Het fietsvoetveer is een belangrijke schakel in het netwerk van openbaar vervoer. GS hebben onderzocht wat de belangrijkste beïnvloedbare kosten zijn en via welke scenario's kosten en opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Voortzetting van deze verbinding tussen Vlissingen en Breskens is namelijk van groot belang.

Lees verder

Masterplan Campus Zeeland!

Onderwijs Autoriteit Zeeland heeft in 2015 het advies Campus Zeeland! uitgebracht. O.b.v. dit advies én het rapport economische structuurversterking (commissie-Balkenende) is het Masterplan Campus Zeeland! opgesteld. Doel: in samenwerking met onderwijs-ondernemers-overheden de Zeeuwse economische structuur versterken, o.a. met de realisatie van een bètacollege, innovatie, toename aantal studenten HZ en UCR, aansluiting mbo bij bedrijfsleven. PS wordt verzocht een bijdrage te leveren: bestuurlijk, ambtelijk en financieel. Gerwi Temmink:

Lees verder