Nieuws gefilterd op Fractie

Toekomstverkenning fietsvoetveer

Op de agenda van Provinciale Staten van 4 november 2016 het Statenvoorstel toekomstverkenning fietsvoetveer. Het fietsvoetveer is een belangrijke schakel in het netwerk van openbaar vervoer. GS hebben onderzocht wat de belangrijkste beïnvloedbare kosten zijn en via welke scenario's kosten en opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Voortzetting van deze verbinding tussen Vlissingen en Breskens is namelijk van groot belang.

Lees verder

Masterplan Campus Zeeland!

Onderwijs Autoriteit Zeeland heeft in 2015 het advies Campus Zeeland! uitgebracht. O.b.v. dit advies én het rapport economische structuurversterking (commissie-Balkenende) is het Masterplan Campus Zeeland! opgesteld. Doel: in samenwerking met onderwijs-ondernemers-overheden de Zeeuwse economische structuur versterken, o.a. met de realisatie van een bètacollege, innovatie, toename aantal studenten HZ en UCR, aansluiting mbo bij bedrijfsleven. PS wordt verzocht een bijdrage te leveren: bestuurlijk, ambtelijk en financieel. Gerwi Temmink:

Lees verder

Waterdunen

Voorjaar 2016 zijn PS geïnformeerd over een dreigend verschil op de GREX Waterdunen. GS hebben het project doorgelicht en enkele scenario's ontwikkeld met actualisatie van de scoop. Onderzoek en overleg met partners heeft geleid tot een nieuwe GREX 2017 o.b.v. een voorkeurscenario. Dit scenario inclusief dekkingsvoorstel staat op de agenda van PS van 4 november 2016. GS stellen voor:

Lees verder

Bootraces in Natura2000-gebied...

De PZC berichtte* dat op zondag 18 september jl. de NK Rib Rally - een wedstrijd met snelle powerboten - werd georganiseerd in de Put van Terneuzen. De dag ervoor vonden daar ‘Corporate Rally’s’ plaats met diezelfde snelle boten. In de Westerschelde dus, Natura2000-gebied! Dit leidde voor de fractie van GroenLinks tot de volgende vragen (d.d. 22 sept.):

Lees verder

Intensieve varkenshouderij Geersdijk

De PZC van 9 september* jl. meldt dat er volgens omwonenden onterecht een vergunning is verleend voor een nieuwe varkenshouderij in Geersdijk. Op de website van de gemeente Noord-Beveland staat geen informatie over de verlening van een omgevingsvergunning voor dit bedrijf. Het college van B en W Noord-Beveland beroept zich op een oude en inmiddels door verjaring vervallen vergunning uit 1998 en op een vergunning van GS d.d. 1 juni jl. waaruit toestemming zou blijken op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze nieuwvestiging  is strijdig met het (herziene) Omgevingsplan 2012-2018 en de bijbehorende verordening van de provincie. Bij GroenLinks roept dit vragen op (d.d. 13 sept. 2016). Volgens GS is er geen sprake van nieuwvestiging:

 

Lees verder