Nieuws gefilterd op Fractie

Netwerksturing - statenvergadering 26 oktober 2018

Netwerksturing? Wat is dat eigenlijk. Wat heeft dat met de Provincie Zeeland te maken?

In de Statenvergadering kwam dit aan de orde. Hieronder is te lezen wat Groenlinks daarvan vindt.

Informeren en afstemmen met burgers en organisaties over het beleid van Zeeland? Daar zijn we voor. 

Lees verder

Evaluatie Zeeland 2040

Op 26 oktober 2018 tijdens de Statenvergadering werd gekeken naar de stand van zaken "Zeeland 2040" (visiedocument).

Een constructievere samenwerking tussen GS en PS is nodig.

Lees wat Gerwi Temmink hierover tijdens de vergadering gezegd heeft.

 

Lees verder

Milieuprogramma 2018-2022

In de Statenvergadering van 26 oktober 2018 werd o.a. het milieuprogramma 2018 - 2022 behandeld. GroenLinks heeft niet ingestemd met dit programma omdat het onvoldoende ambitieus is. 

Lees verder