Nieuws gefilterd op Fractie

Statenvoorstel Thermphos

Van Citters Beheer (VCB) heeft tot medio januari middelen om het omgevingsbeleid a.g.v. sanering van het Thermphos-terrein te kunnen blijven waarborgen. GS stellen voor om voor de beheers- en organisatiekosten voor VCB in de periode t/m april 2,5 miljoen extra op te nemen in de begroting 2017. Daarbij sturen GS er op aan dat het plan van aanpak sneller plaatsvindt dan voorzien (maart 2017) en wil daarvoor ook extra deskundigheid inzetten. Het standpunt van Gerwi Temmink tijdens de Statenvergadering van 13 januari:

Lees verder

Nieuwsbrief december 2016

De laatste nieuwsbrief van dit jaar, met nieuws uit de Statenvergadering van 14 december - Sloeweg, Natuurvisie, knelpunten Openbaar Vervoer, Delta en kerncentrale; kustbebouwing: plan Zeeuwse Lagune van de baan, maar we zijn er nog niet...; werkbezoek Enduris; antwoorden op onze vragen over houtrook & houtstook, en meer. Zie de bijlage.

Luchtkwaliteit en houtstook

Onderzoek toont aan dat 10 à 12% van de Nederlanders een probleem heeft met de luchtkwaliteit, waarvan een deel afkomstig is van houtstook (rook) en de stank, roet en fijnstof die vrijkomen door houtverbranding. GroenLinks pleit ervoor de inwoners van Zeeland te behoeden voor deze schadelijke luchtvervuiling en stelde op 16 nov. jl. vragen. GS antwoorden onder meer dat ze er niet over gaan. 'Navraag bij RUD, GGD e.a. heeft pas zin als Provinciale Staten besluiten om dit onderwerp een provinciaal speerpunt te maken in de Omgevingsvisie 2018 en verder'. [Omroep Zeeland 19 dec.: Ook GGD en gemeenten willen aanpak overlast houtrook]

Interessant:
www.houtrookvrij.nl een petitie waar u uw steun kunt betuigen: geen houtrook in woonwijken
*  Raad Middelburg nam een GroenLinks-motie aan om B en W onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om a. nadere (beleids)regels vast te stellen omtrent het stoken van houtkachels, en b. de APV aan te passen aan deze beleidsregels. (zie bijlage)
Lees verder