Nieuws gefilterd op Fractie

Uitbreiding nertsenfokkerij Stavenisse?

Ondanks de Wet verbod pelsdierhouderij menen B en W van Tholen en GS van Zeeland een nertsenfokkerij in Stavenisse een uitbreiding van zijn bedrijf te moeten toestaan. Het aantal dieren wordt vergroot van 10.000 naar 15.000, op nota bene dezelfde bedrijfsoppervlakte. GroenLinks stelde op 1 september 2016 vragen. GS zien geen wettelijke mogelijkheid de vergunning te vernietigen, de uitbreiding gaat door. Is dit in de geest van de Wet verbod pelsdierhouderij?

Lees verder

Verzoek interpellatiedebat kustvisie

Fracties GroenLinks, D66, 50PLUS, PvZ, ZL en PVV dienden een verzoek in voor een interpellatiedebat met als onderwerp de kustvisie, te houden in de PS van 30 september. Dit verzoek werd gehonoreerd; verderop inhoud, toelichting en vragen.

In tweede termijn van dit debat kwamen GroenLinks, D66 en 50PLUS met een motie om in de Zeeuwse kustvisie een duidelijke begrenzing van de 'recreatieve hotspots' op te nemen: aangenomen. (zie bijlage)

Lees verder

Handhaving verbod bijengif

GroenLinks is blij dat het gebruik van het gif imidacloprid aan banden wordt gelegd en stelde op 7 juli jl. vragen over de stand van de biodiversiteit in Zeeland en over de handhaving van het verbod. Zou Zeeland experimenteergebied kunnen worden voor ecologische vernieuwing?

 

Lees verder

Schimmige procedure Brouwerseiland

GroenLinks stelde op 15 augustus jl. vragen over de schimmige procedure met betrekking tot de terinzagelegging - nota bene in de vakantieperiode - van twee van de zes ontwerpbesluiten voor Brouwerseiland. GS antwoorden:

Lees verder

Veiligheid transport hoogwaardig nucleair afval in het geding

Sinds de zomer van 2016 bestaat er grote onduidelijkheid of het transport van hoogwaardig nucleair afval van Petten naar COVRA in Vlissingen nog wel veilig plaatsvindt. Belangrijkste voorwaarde is dat het materiaal verpakt wordt in speciaal voorgeschreven B-containers. Die blijken op... GroenLinks maakt zich zorgen en Gerwi Temmink stelde op 27 augustus jl. vragen. GS antwoorden o.m. dat 'navraag bij de ANVS leert dat van bestelling van nieuwe containers niets bekend is. Dit wordt ook door de COVRA bevestigd. Lees de volledige antwoorden:

Lees verder

Verzoek om extra Statenvergadering over kustbebouwing

GroenLinks, D66, 50PLUS, PVV en PvZ dienen vandaag een verzoekschrift in om een extra vergadering van Provinciale Staten. Deze partijen uitten eerder hun zorgen over de ontwikkelingen rond kustbebouwing. Met een extra vergadering beogen zij o.a. meer duidelijkheid te krijgen over de status van de Zeeuwse kustvisie en een zgn. bestuursakkoord tussen provincie en gemeenten. "We moeten nu op de rem trappen om niet straks met ongewenste bouwwerken te worden geconfronteerd. Rust en ruimte zijn de grote trekkers van Zeeland."

 

Lees verder