Nieuws gefilterd op Fractie

Motie varianten aansluiting Sloeweg

Tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2016 - agendapunt 10, moties niet behorende bij een agendapunt - kwam GroenLinks met een motie die GS opdraagt 'om alle varianten, al of niet nader onderzocht, op te nemen in het eindvoorstel Knooppunt N62-Bernhardweg, opdat PS hierover na de zomervakantie een gemotiveerd besluit kunnen nemen'.

Lees verder

Bewegwijzering A58

Tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2016 informeert Gerwi Temmink naar de bewegwijzering op de A58. Overal langs de A58 staan inmiddels de bekende blauwe ANWB-borden bij de nieuwe afslagen naar Heinkenszand en Terneuzen / Gent / Westerscheldetunnel. Alleen richting Middelburg nog niet wat betreft de afslag naar Terneuzen / Gent / tunnel.

Lees verder

Kadernota Campus Zeeland!

Dit voorstel beoogt de kaders vast te stellen voor een 'Masterplan Campus Zeeland'. Een adviesrapport van de Onderwijsautoriteit is vertrekpunt van de ambitie. De betrokkenheid van de provincie is gericht op het versterken van de Zeeuwse economie, behoud/versterken van Zeeland als aantrekkelijke woonomgeving en vestigingsklimaat en onderzoek in het investeren in de infrastructuur van het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dit als investering in de toekomst van de jongeren en de versterking van de Zeeuwse voorzieningenstructuur. Lees hier het Statenvoorstel

Het standpunt van GroenLinks / de bijdrage van Gerwi Temmink:

Lees verder

Garantstelling lening ZB Planbureau en Bibiliotheek

GS verzoeken PS in te stemmen met garantstelling van 67% voor een lening van € 4 miljoen aan ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland bij de Nederlandse Waterschapsbank, in 14 jaar aflopend tot € 0 met jaarlijkse aflossing. Wat GroenLinks betreft is het goed fatsoen om nu in 14 jaar af te betalen in plaats van in 30 jaar. De bijdrage van Gerwi Temmink in de Statenvergadering van 8 juli:

Lees verder

Extra kosten Marinierskazerne? GroenLinks stelt vragen

Voor de komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen moet er nog één overeenkomst worden gesloten met Defensie: die om het terrein uiteindelijk bomvrij te kunnen opleveren. Juist in deze laatste overeenkomst schuilen grote (financiële) risico’s die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Wie draait daar voor op? GroenLinks stelde op 13 juni jl. vragen. GS antwoorden als volgt:

Lees verder

Oneigenlijk gebruik van geld voor 60ha bos?

De gemeente Borsele wil samen met de provincie de verpaupering van het voormalige AMAC-terrein tegengaan, waar t.g.v. de economische crisis en de ingezakte woningmarkt de plannen voor nieuwbouwwoningen voor de eigenaar, een projectontwikkelaar, niet langer haalbaar bleken. Partijen besloten 1,5 miljoen euro vrij te maken om tot een oplossing te komen. Dit bedrag komt uit een gezamenlijke reserve van gemeente en provincie die was bedoeld voor realisatie van 60ha bos tussen het Sloegebied en de Sloerandkernen. GroenLinks stelde op 25 mei jl. vragen en GS antwoorden als volgt:

Lees verder