Nieuws gefilterd op Fractie

Nieuwsbrief Statenfratie mei-juni 2016

In deze nieuwsbrief: GroenLinks kritisch over cultuurbezuinigingen, 380kV in Zeeland en de financiën van de provincie; verslag werkbezoek Kingfish; blogs van ons Statenlid en een column van de voorzitter; Statenvragen, o.a. over de Belgische tolheffing en Delta; hoe moet het met de kerncentrale?, en meer... zie bijlage!

Motie: 380kV en leveringszekerheid Zeeuws-Vlaanderen

Naar aanleiding van het Statenvoorstel Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV-west, vraagt GroenLinks zich o.a. af waarom GS accepteren dat Zeeuws-Vlaanderen er zo bekaaid vanaf komt? Hoe zien GS dit met de leveringszekerheid op termijn? En vinden GS het niet ook gewenst dat de connectiviteit met België sterk wordt verbeterd? GroenLinks vindt dat de energiemarkt Europees opgepakt moet worden, zeker wanneer we ook de klimaatdoelstellingen willen halen. Daarom diende GroenLinks een MOTIE in. Na de suggestie om dit onderwerp te agenderen en bespreken in de commissie Ruimte en de toezegging van de gedeputeerde, werd de motie aangehouden.

Lees verder

Voorjaarsnota 2016

Op de agenda van de PS van 3 juni het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016, inclusief brief GS: "De financiële situatie van de Provincie noopt tot een zorgvuldige prioriteitstelling. De kaderstelling voor 2017 en verder is daarom voorbereid door de volledige begroting opnieuw te bezien, een integrale heroverweging." GroenLinks plaatst enkele kritische noten; de bijdrage van Gerwi Temmink:
 

Lees verder