Nieuws gefilterd op Fractie

Nieuwsbrief oktober 2018

Aandacht vragen voor het behoud van het mooie van Zeeland. GroenLinks wil dat er spaarzaam omgegaan wordt met de ruimte, waardevolle landschappen beschermd worden en de kwaliteit van leef- en werkomgeving toe dient te nemen Die punten zijn de afgelopen maanden uitgebreid aan bod geweest. In de nieuwsbrief van GroenLinks Zeeland kunt u hierover lezen.

artikel 44 vragen- diversiteit recreatiemogelijkheden

Statenlid Gerwi Temmink heeft artikel 44 vragen gesteld over behoud van de diversiteit aan recreatiemogelijkheden. In de media is veel te lezen over het verdwijnen van 

vaste plaatsen voor caravans. GroenLinks wil dat voor alle mensen de mogelijkheid tot recreeren mogelijk is en blijft. Hieronder kunt u de vragen lezen.

Eind oktober ontvingen we de antwoorden op onze vragen. Ook het antwoord kunt u in bijgaand document lezen.

 

Statiegeldalliantie - ook Zeeland sluit aan

GroenLinks had voorgesteld om ook Zeeland aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. Net voor de Statenvergadering ontvingen we een brief van GS dat ook

Zeeland zich aan ging sluiten. Chapeau. Dat zien we graag! Zeeland doet ook mee.