Nieuws gefilterd op Fractie

Toekomst onderzoeksfunctie Zeeland - positie ZB planbureau

Tijdens de Statenvergdering van 1 februari 2019 is gesproken over de onderzoeksfunctie van de provincie Zeeland. De afgelopen jaren werd dit uitgevoerd door ZB planbureau. Bureau Berenschot heeft in een rapport aanbevelingen gedaan voor een andere werkwijze. Gerwi Temmink heeft daarop gereageerd. 

Lees verder