Nieuws gefilterd op Fractie

Meetpunten radioactiviteit Zeeland

Via berichtgeving in regionale media als de PZC en Omroep Zeeland is de laatste maanden een aantal keren gemeld dat de kerncentrale in Doel stilgelegen heeft vanwege storingen. Onlangs heeft de fractie van 50Plus daarover ook al vragen gesteld. Uit de beantwoording van GS blijkt dat er tot op heden geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid.Echter met de kerncentrales van Doel en Borsele alsook de COVRA in hun nabijheid is het een gegeven dat Zeeuwen in een gebied wonen waar het grootste risico van heel Nederland bestaat op incidenten met straling van een radioactieve bron. Na Tsjernobyl houdt een stelsel van meetposten van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit onder verantwoording van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) overal in den lande in de gaten of er nergens sprake is van teveel straling. In de lucht en/of in het water.

 

Lees verder

Luchthavenbesluit Zeeland Airport - MER niet nodig?

Op de agenda van de Statenvergadering van 29 juni 2018 stond een punt over de activiteiten van Zeeland Airport. GS stelde voor om, voor de aanvraag t.b.v. de voorgenomen wijziging van de activiteiten van Zeeland Airport, geen MER op te stellen. De stukken voor dit agendapunt waren enkele dagen voor de vergadering nog absoluut niet op orde. GroenLinks heeft vanuit de commissie ruimte - Adrie van 't Westeinde -  daarom nadrukkelijk gevraagd. Daarna is pas van alles op gang gekomen en is op het laatste moment alsnog informatie verstrekt. Als GroenLinks niet aan de bel had getrokken waren die gegevens, op het moment van vergaderen, niet beschikbaar geweest. Dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Hieronder is te lezen wat Gerwi Temmink daarover gezegd heeft.

Lees verder

Kadernota natuurwetgeving Zeeland - betoog Gerwi Temmink

De Statenvergadering van vrijdag 29 juni stond in het teken van de kadernota Natuurwetgeving. GroenLinks heeft diverse amendementen ingediend en een aantal andere ondersteund. Onze nota om voor iedere boom die gekapt of gerooid wordt, er een terug te plaatsen, haalde het net niet. 7 partijen stemden voor en 5 tegen. Hieronder Gerwi's betoog. 

Lees verder

ledenvergadering 18 april 2018

Op 18 april vond een ledenvergadering plaats in Goes. Daar werd een presentatie gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar van GroenLinks Zeeland. Ook werd vooruitgeblikt op komend jaar en 2019. Bijgaand de bijdrage van Adrie van 't Westeinde over het belang van de omgevingsvisie voor de gemeenten. Gerwi Temmink blikte terug en vooruit. En het verslag van de bijeenkomst kunt u ook als bijlage vinden.