Nieuws gefilterd op Fractie

Begroting 2019 en najaarsnota

PS behandelden op 9 november 2018 in hun vergadering eigenlijk maar een agendapunt: de begroting 2019 en de daaraan gelieerde najaarsnota (plus het verplichte nazorgfonds stortplaatsen, maar dat is opnieuw zonder enige discussie door alle partijen aangenomen). Over onderdelen van de begroting werd wel gedebatteerd. Met name over onderwerpen rond klimaat en energie alsook over leefbaarheid werden de nodige moties ingediend. Net als natuur en milieu voor GroenLinks belangrijke thema’s die doorgaans op onze steun konden – en kunnen – rekenen. Niet elke motie haalde het, maar de inbreng van GroenLinks werd op waarde geschat. De exacte bijdrage van Gerwi leest u hier.

 

Lees verder

Netwerksturing - statenvergadering 26 oktober 2018

Netwerksturing? Wat is dat eigenlijk. Wat heeft dat met de Provincie Zeeland te maken?

In de Statenvergadering kwam dit aan de orde. Hieronder is te lezen wat Groenlinks daarvan vindt.

Informeren en afstemmen met burgers en organisaties over het beleid van Zeeland? Daar zijn we voor. 

Lees verder

Evaluatie Zeeland 2040

Op 26 oktober 2018 tijdens de Statenvergadering werd gekeken naar de stand van zaken "Zeeland 2040" (visiedocument).

Een constructievere samenwerking tussen GS en PS is nodig.

Lees wat Gerwi Temmink hierover tijdens de vergadering gezegd heeft.

 

Lees verder