Nieuws gefilterd op Fractie

Milieuprogramma 2018-2022

In de Statenvergadering van 26 oktober 2018 werd o.a. het milieuprogramma 2018 - 2022 behandeld. GroenLinks heeft niet ingestemd met dit programma omdat het onvoldoende ambitieus is. 

Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2018

Aandacht vragen voor het behoud van het mooie van Zeeland. GroenLinks wil dat er spaarzaam omgegaan wordt met de ruimte, waardevolle landschappen beschermd worden en de kwaliteit van leef- en werkomgeving toe dient te nemen Die punten zijn de afgelopen maanden uitgebreid aan bod geweest. In de nieuwsbrief van GroenLinks Zeeland kunt u hierover lezen.