GroenLinks wil complete natuur

GroenLinks wil een grotere rijkdom aan planten en diersoorten in Nederland. Door natuurgebieden aan elkaar te verbinden wordt het mogelijk dat diersoorten die nu niet meer in Nederland leven terugkeren in onze natuur. Zo krijgen we een complete natuur.

Wolven, Lynxen, herten, arenden, maar ook talloze planten insecten en andere dieren profiteren van aangesloten natuurgebieden. Het maakt het mogelijk dat dieren vanuit andere plaatsen in Europa makkelijker naar Nederland kunnen trekken. De terugkeer van deze dieren verrijkt onze natuur en ons landschap. Nu is het zo dat jagers overschotten aan bepaalde diersoorten afschieten. Uiteindelijk is het veel mooier als de natuur zichzelf in balans houdt.

Kandidaat-Kamerlid Grashoff: “het is prachtig als we onze natuur weer meer compleet kunnen maken. Met grotere aaneengesloten natuurgebieden, onderling verbonden. Het natuurlijk evenwicht komt dan meer terug. We hoeven als mens minder in te grijpen. Een mooie natuur, met een grote rijkdom aan planten en dieren, zoveel mogelijk in zijn natuurlijk evenwicht, is van fundamentele waarde voor onze toekomst en voor ons welzijn en onze gezondheid van vandaag.”

Vandaag presenteert Rik Grashoff het plan "Complete natuur". Dat zorgt ervoor dat Natuurgebieden met elkaar verbonden raken, Nederlandse en Europese.

  • 780 miljoen investeren in natuur;
  • natuurgebieden verbinden;
  • één goede natuurbeschermingswet.

Zie ook onze standpunten over