Nieuws gefilterd op leefbaarheid

Vragen kustbebouwing en leegstand

Nu de bouwdrift aan de kust explosieve vormen aanneemt en de situatie zorgelijker is dan gedacht*, vraagt GroenLinks zich af hoe het zit met leegstand en leefbaarheid op vakantieparken aan de Zeeuwse kust. In het kantoren- en het winkelsegment vormen leegstand en verpaupering intussen een probleem dat vraagt om beleid ten aanzien van herstructurering. Dreigen deze problemen nu ook voor de kust?

De antwoorden van GS op GroenLinks-vragen van 14 juni jl.:

 

Lees verder

Geef vogels de ruimte, ook in nieuwbouw. Teken de petitie!

Er is een burgerinitiatief gestart dat aandacht vraagt voor leefbaarheid, biodiversiteit en duurzaamheid in nieuw te bouwen stads- en dorpsuitbreidingen. Vindt u ook dat nieuw te bouwen stads- en dorpswijken vogelrijker, gezonder, leefbaarder, koeler, groener en rijker aan diversiteit moeten worden? Ondersteun dan dit initiatief en onderteken het burgerinitiatief op ruimtevoorvogels.nl.

Lees verder