Mariko Peters (TK) bezoekt Zeeland – GroenWerkt aan beter Zeeland

Op zaterdag 20 februari a.s. bezoekt Kamerlid Mariko Peters de provincie Zeeland. Zij steunt vier GroenLinks-afdelingen in de verkiezings-campagne. Ook stelt zij zich op de hoogte van wat er in Zeeland gebeurt aan inzet op duurzaam, dus groen beleid. Daarmee staat het werkbezoek tevens in het kader van de discussies over de plaats en positie van de provincie. GL Zeeland vindt niet dat de provincies heilig zijn, maar wel dat Zeeland goede dingen doet. Als er wat anders moet komen, dan moet er voldoende slagkracht zijn voor duurzaam beleid!

Het programma start om 10:00 uur op de Brouwersdam, waar de Grevelingen centraal staat. Daar wordt druk gestudeerd op een betere waterkwaliteit, de bouw van een grote getijcentrale - uniek in Europa - en de ontwikkeling van de ‘Jachthaven van de toekomst’. Vervolgens komen Schouwse ondernemers uitleggen welke transitieprojecten ze willen uitvoeren, en waar de provincie hen bij steunt. Locatie voor samenkomst: grand café Westenwind in Scharendijke.

Daarna gaat het gezelschap, bestaande uit GL statenleden, bestuursleden en een gedeputeerde, naar Grijpskerke. Daar wordt de eerste klimaatneutrale straat van Zeeland gebouwd. (Misschien wel de eerste van Nederland). Dat gebeurt door een woningbouw-coöperatie die niet alleen bijdraagt aan de Vogelaarwijken, maar ook zorgt voor betaalbare, comfortabele en klimaatvriendelijke woningen in Zeeland. Natuurlijk wil GroenLinks nog eens de aandacht vragen voor een betere regeling voor energiebesparende maatregelen, zoals een goede feed-in regeling voor zonne-energie. Goed voor economie ‘en ecologie. Wie een broodje mee wil eten is welkom in het dorpshuis in Grijpskerke van 12:00 tot 13:15 uur.

Als derde stop in de marsroute doen we Vlissingen aan (om 13:30 uur, dak parkeergarage Scheldeplein), waar we laten zien dat ook in provincies als Zeeland grote herstructureringsprojecten gaande zijn. Maar GroenLinks wil ook dat een nieuwbouwwijk energieneutraal wordt opgezet. Het gebruik van restwarmte vanuit het Sloe biedt daarvoor een goede kans. Maar dan moet de Rijksoverheid –met toepassing van de nieuwe Warmtewet- wel een handje helpen natuurlijk. Het hele gezelschap klimt op het dak van parkeergarage Scheldeplein voor een goed overzicht over kansen en problemen. Overigens, niet alleen de nieuwbouw moet klimaatneutraal, ook de bestaande woningen moeten aangepakt worden. Daarvoor heeft GL goede plannen. De provincie werkt al aan een subsidieregeling daarvoor.

Tenslotte bezoeken we rond 15:00 uur Middelburg - . Die stad heeft het begerige oog laten vallen op een stuk van het Nationaal Landschap, de Cleene Hooge. Voor GL is dat onaanvaardbaar. Kamerleden moeten weten dat zulke plannen er zijn, en ze moeten helpen die te verijdelen. Op Walcheren moeten de gemeenten samen werken aan meer inbreiding en verbetering van de bestaande woningvoorraad. Dat is beter voor de mensen en het (Nationale) Landschap. In Middelburg (Cleene Hooge -Laurens Stommesweg 49) is niet alleen de finish van de tour, daar wordt ook de eindstreep getrokken voor de aantasting van het Nationale Landschap. Een fotogeniek moment!

Bestuur en Statenfractie steunen hiermee de gemeentelijke afdelingen van GL. Vanzelfsprekend zijn de lijsttrekkers en andere kandidaten en campaigners betrokken bij de diverse programmaonderdelen. Meer informatie over het programma is te vinden op www.provinciezeeland.groenlinks.nl.