Motie ‘OV-jongerenkaart voor minderjarige MBO-ers’

GroenLinks is mede-indiener van de PvdA-motie "OV-jongerenkaart voor minderjarige MBO'ers". Deze motie draagt GS op om bij het Rijk proberen te bewerkstelligen dat een OV-jaarkaart voor minderjarige mbo-studenten per  1 september 2016 beschikbaar komt. Zeeland heeft er zelf de middelen niet voor - kosten 750.000,- per jaar.

De motie werd unaniem aangenomen.

Motie ‘OV-jongerenkaart voor minderjarige MBO-ers’

VAN DE LEDEN RALPH VAN HERTUM, ROLAND VAN TILBORG, RUTGER SCHONIS, KEES VAN DEN BERGE, PETER VAN DIJK, GERWI TEMMINK, RINUS VAN ’T WESTEINDE, RIA RIJKSEN, WILLEM WILLEMSE, MARK FAASSE EN FRANÇOIS BABIJN

Ontvangen 25 september 2015

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 25 september 2015

Constaterende dat:

  • De landelijke OV-jaarkaart voor MBO-studenten van zestien en zeventien jaar op 1 januari 2017 wordt ingevoerd.
  • Sommige provincies, zoals Noord-Brabant, ervoor kiezen om in de overbruggende maanden zelf subsidie voor de MBO-studenten van zestien en zeventien jaar te verstrekken.
  • Dat MBO-studenten in Zeeland de mogelijkheid moeten kunnen hebben om voor een betaalbaar bedrag grote afstanden naar hun school af te leggen.
  • De provincie Zeeland niet beschikt over ruime financiële middelen.
  • Gedeputeerde Staten aangeven dat een bedrag van € 750.000 nodig zou zijn om alsnog de OV-jaarkaart voor MBO-studenten van zestien- en zeventienjarigen in Zeeland in te voeren.

Zijn van mening dat:

  • MBO-studenten in Zeeland de mogelijkheid moeten hebben om de soms grote afstanden naar hun school voor een betaalbaar bedrag af te leggen.
  • De Zeeuwse MBO-studenten op de leeftijd van zestien en zeventien jaar daarom een tegemoetkoming moeten krijgen in het reizen met het openbaar vervoer.
  • De landelijke overheid de provincie Zeeland hierin mogelijk financieel kan ondersteunen.

Dragen Gedeputeerde Staten op om:

  • Bij het Rijk proberen te bewerkstelligen dat een OV-jaarkaart voor minderjarige MBO-studenten per 1 september 2016 beschikbaar komt.

En gaan over tot de orde van de dag.

……………                                                            ……………                                                            ……………            

Ralph van Hertum (PvdA)                                    Roland van Tilborg (SP)                                     Rutger Schonis (D66)

……………                                                             ……………                                                            ……………           

Kees van den Berge (SGP)                                 Peter van Dijk (PVV)                                             Gerwi Temmink (GL)

……………                                                            ……………                                                            ……………

Rinus van ’t Westeinde (CDA)                            Ria Rijksen (CU)                                                  Willem Willemse (50PLUS)

……………                                                            ……………

Mark Faasse (Zeeland Lokaal)                           François Babijn (PvZ)